Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Карпова Тетяна Петрівна photo

Карпова Тетяна Петрівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: vprytomanov@gmail.com

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

Викладає лекції та проводить лабораторні роботи з дисциплін "Кристалографія та мінералогія", "Термообробка". Керує курсовим та дипломнмм проектуванням.

Голова жіночої ради НМетАУ.

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами (зварювальний технікум ім. Патона, ВПУ № 17).

Робота з працевлаштування випускників.

Куратор групи МВ01-19-3.

 

Публікації в 2020-2021 навчальному році

Статті: 

SCOPUS та інші бази даних

1. Nechepurenko K., Zolotukhina O., Horbenko G., Starostenko B., Panikarova I., Karpova T. Overview of the market of minced meat products and ways to improve the technology of semifinished products of a high degree of readiness. ScienceRise. Special issue. 2021. №2 (73). С. 93-100.   ISSN 2313-8416

Матеріали конференцій

1. Нечепуренко К.Б., Горбенко Г.О., Карпова Т.П. Характерні особливості розвитку м’ясної промисловості в Україні в сучасних умовах. Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. (Харків, 15 грудня 2020 р.). Харків, ХТЕК КНТЕУ-ХДУХТ, 2020. С. 29-32.    

2. Нечепуренко К.Б., Горбенко Г.О., Карпова Т.П. Особливості роботи закладів ресторанного господарства України у сучасних умовах. Особливості організації роботи закладів туристичної та готельно-ресторанної індустрії в умовах пандемії : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Харків, 17 березня 2021 р.). Харків, ХТЕК КНТЕУ, 2021. С. 53-57.

Тези доповідей

1. Kisel А., Romanova N.S, Karpova T.P. Mathematical modeling of a one-dimensional temperature field. Молода академія 2021 : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 46.

2. Дьоміна Ю.О, Романова Н.С., Карпова Т.П., Кокашинська Г.В. Побудова рівняння витривалості за даними іспитів з втомленості залізничних осей зі сталі марки F. Молода академія 2021 : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). Дніпро : НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 47-48.

3. Shkil D., Romanova N.S., Karpova T.P. Mathematical formulation of the problem of optimizing a complex of mechanical properties of brass strip Л90-1 during its heat treatment. Молода академія 2021 : матеріали Всеукр. наук.-техніч. конф. студентів і молодих учених, м. Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). Дніпро : НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 48-49.

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Матеріали конференцій

1. Швачич Г.Г., Sushko L.F., Іващенко О.В., Карпова Т.П. Parallel forms of different circuit algorithms // ХIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпро: ДНУЗТ, 2019.

2. Kholod O.G., Busygin V.V., Karpova T.P. Parallel implementation of the combined algorithm of the branch and bound method // III Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні». – Дніпро, Університет ім.А.Нобеля, грудень 2019.

3. Кривчик Л.С., Хохлова Т.С., Карпова Т.П. Інструмент для пресування нержавіючих труб і технологія його термічної обробки // Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Амстердам, 2019. – С. 252-258.

Тези доповідей

1. Термічна обробка інструменту для холодного формоутворення / Заіченко А.В., Карпова Т.П., Кімстач Т.В. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 64-65.

2. Аналіз впливу термічної обробки на структуру і властивості поковок зі сталі 20Х13 / Степанов А.О., Карпова Т.П., Кімстач Т.В. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020.

3. Аналіз впливу термчної обробки на структуру та властивості пружин особливого призначення зі сталі 60С2ВА / Сердягіна В.В., Карпова Т.П., Кімстач Т.В. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 64.

4. Математическое моделирование температурных полей в табличном процессоре Еxcel / Кириченко В.В., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 66.

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті: 

SCOPUS та інші бази даних

 1. Multiprocessor modeling technologies for the applied statistical Tasks / Shvachych G.G., Sazonova M.S., Zaporozhchenko O.E., Karpova T.P., Sushko L.F. // International Academy Journal web of Scolar. 3 (33), March 2019, Warsaw, Poland pp. 3-9.

2. Automated System Of The Complex Planning And Accounting Of Educational Establishment / Doctor of science Shvachych G.G., PhD Khohlova T.S., Karpova T.P. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6.06.2019.С.449-459.

вітчизняні

1. Роль майстра виробничого навчання у формуванні майбутнього професіонала / Нечипуренко К.Б., Горбенко Г.О., Карпова Т.П. // Матеріаль міжнар. науково-практичної конференції «Інновації у вітчізняній освіті , надбання та стратегічні перспективи розвитку». – Харків, 29-30 травня 2019 р. С. 218-221.

Тези доповідей

 1. Аналіз структурно-фазового складу ливарного сплаву АК5М / Качко І.А., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

2. Аналіз впливу термічної обробки на структуру і властивості сталі для виготовлення різальних дисків маятникових пил прокатних цехів / Ножихін О.П., Перчун Г.І., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

3. Аналіз тенденцій в розробці сучасних поршневих сплавів для виробництва тяжелонагруженных форсованих двигунів / Кириченко В.В., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

Заявки на патент та свідоцтво про авторське право

1. Патент UA № 132940. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Амбражей М.Ю., Узлов К.І., Клименко О.П., Карпова Т.П., Василенко В.М. Власник: НМетАУ. Заявка u201804788 від 02.05.2018. Публікація 25.03.2019, бюл. № 6/2019.