Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кононенко Ганна Андріївна photo

Кононенко Ганна Андріївна

кандидат технічних наук, старший викладач

Контакти:

E-mail:

Телефон :

Кімната : 226-2

Кононенко Г.А. – випускниця кафедри ТОМ НМетАУ 2004 року. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту чорної металургії НАН України. За роки роботи опубліковано біля 40 праць, у співавторстві отримано 3 патенти, щорічно приймає участь у міжнародних научково-технічних конференціях. Є керівником і відповідальним виконавцем робіт з тематики НАНУ та госпдоговірних робіт.

Основним напрямом рабіт Кононенко Г.А. є розвиток наукових і технологічних положень термічної обробки залізничних коліс, що забезпечує підвищення їх службових властивостей та зниження енерговитрат на їх виробництво; вдосконалення існуючих і розробка нових марок сталей для виробництва суцільнокатаних коліс, що забезпечують високі значення зносостійкості та підвищений опір тепловому впливу.

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

 

Статті вітчизняні

1. Бабаченко А.И., Кононенко А.А., Дедик М.А. Разработка режимов охлаждения железнодорожного колеса на вертикальной закалочной машине с помощью математического модели расчета скоростей охлаждения // Сучасні проблеми металургії. – № 20. – 2017. – С. 14–21.

2. Разработка  новой системы микролегирования стали для высокопрочных железнодорожных колес / Бабаченко А.И., Филиппов А.А., Дементьева Ж.А., Кононенко А.А. // «Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения − 2017». Сб. науч. трудов. – Вып. 96. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С. 13-17.

 

Статті закордонні

1. Романова Н.С., Кокашинская Г.В., Амбражей М.Ю., Кононенко А.А. Формирование структурно-фазового состава в гранулированных сплавах // ХIII Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, Болгарія. 2017. – Т.2.

 

Тези доповідей

1. Борисенко А.Ю., Кононенко А.А. Генезис зеренной структуры в литых металлах и сплавах / Тези доповідей конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем», 25–27 травня 2016 р. – Київ: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – С. 28.

2. Борисенко А.Ю., Кононенко А.А. Наследственное влияние механизмов кристаллизации на образование ферритно-перлитной структуры в стали / Тези доповідей конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем», 25–27 травня 2016 р. – Київ: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – С. 199.

3. Бабаченко А.И.,, Кононенко А.А., Дедик М.А. Математическая модель расчета скоростей охлаждения по сечению обода колеса при охлаждении на вертикальной закалочной машине в промышленных условиях / Тези доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2017», 28–30 березня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ. – С. 30.

 

Заявки на патент та свідоцтва про авторське право

1. Спосіб термічного зміцнення залізничних коліс / Бабаченко О.І., Книш А.В., Кононенко Г.А., Дьоміна К.Г., Кузьмичов В.М., Хулін А.М. – Заява на отримання патенту № а201610469. –  9 с.

 

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Робоча програма для магістрів «Термічна обробка кольорових металів і сплавів», спеціальність 8.132 – Матеріалознавство (МВ05) від 27.01.2017.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Методи дослідження структури та властивостей металів” для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство (спеціалізація – термічна обробка металів) / Укл. А.Ю. Борисенко, Г.А. Кононенко, Т.О. Зайцева, А.А. Тараненко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 91 с.

 

 

Публікації в 2015-2016 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Влияние температуры испытаний на механические свойства стали для железнодорожных колес с новой системой легирования / Бабаченко А.И., Кононенко А.А., Кныш А.В., Дементьева Ж.А, Шпак Е.А., Клиновая О.Ф. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 89. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – С. 102-108.

 Тези доповідей

1. Наследственное влияние механизмов кристаллизации на образование ферритно-перлитной структуры в стали / А.Ю. Борисенко, А.А. Кононенко / Современные проблемы физики металлов и металлических систем: Тез. докл. – Ін-т металофізики. – Киев, 25-27 мая 2016.

2. Генезис зеренной структуры в литых металлах и сплавах / А.Ю. Борисенко, А.А. Кононенко / Современные проблемы физики металлов и металлических систем: Тез. докл. – Ін-т металофізики. – Киев, 25-27 мая 2016.

3. Опір втомному руйнуванню сталей в різних зонах ободу залізничних коліс / Осташ О.П., Кулик В.В., Бабаченко О.І., Кононенко Г.А. – 76 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку залізничного транспорту». – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 19-20 травня 2016.

4. Освоение производства нового класса железнодорожных колес / Бабаченко А.И., Кононенко А.А., Кныш А.В. – 76 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку залізничного транспорту». – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 19-20 травня 2016.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Робоча програма для бакалаврів «Методи дослідження і контролю структури металів». Спеціальність 6.050403 та 6.132 – Матеріалознавство (МВ05).

2. Робоча програма для магістрів «Методи дослідження структури та властивостей металів». Спеціальність 8.132 – Матеріалознавство (МВ05).