Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові статті співробітників кафедри

Ймовірна оцінка отримання захисної плівки на поверхні металу при його оксидуванні Макеев С.Ю., доцент, к.т.н

Нова закономірність відділення зрізаного шару при механічній обробці матеріалів Марунич В.А., доцент, к.т.н.

Нові методи підвищення точності товщини ТІ і ТЗП і якості обробленої поверхні на великогабаритних нежорстких металевих виробах Яриз А.Ю., аспирант 

Дослідження основних закономірностей вязкопластичного стану насипних матеріалів при русі під дією сил гравітації Иващенко В.П., Кадильникова Т.М.,  Морозенко Е.П..Г

Графічна інтерпритація двопараметричної залежності теплофізичних властивостей металургійних матеріалів Морозенко Е.П., Ильченко К.Д.

Дослідження електромеханічних процесів при струменево-абразивній обробці Гришин В.С., Морозенко Е.П. та ін.

Використання методів нарисної геометрії при проектуванні фізичних моделей теплотехнічних обєктів Морозенко Е.П., Грес Л.П., Волкова М.М. та ін.

Економія матеріальних ресурсів в металургії з використанням методів нарисної геометрії Грес Л.П., Морозенко Е.П., Волкова М.М. та ін.

 Вгору: Наукова діяльність