Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові напрямки діяльності співробітників кафедри

доц., к.т.н. Гришин В.С. веде наукову роботу в галузях "Імпульсні методи обробки матеріалів", "Розробка технологічних процесів виготовлення  дуттьових пристроїв металургійних агрегатів" і "Підвищення експлуатаційної надійності деталей машин".

 

доц., к.т.н. Криворучко О.М. веде наукову роботу в галузі "Розробка нових енергозберігаючих технологій та обладнання для грохочення матеріалів".

 

доц. Кузнєцов Є.В. веде наукову роботу в галузях "Подрібнення матеріалів", "Електрофізичні методи обробки".

 

ст. викладач Лапшин С.П. веде наукову роботу в галузі "Електроерозійні методи підвищення зносостійкості деталей".

 

доц., к.т.н. Маруніч В.О. веде наукову роботу в новому напрямку теорії різання - "Ковзаюче різання матеріалів", а також в галузях "Технологія обробки великогабаритних нежорстких виробів" та "Системи активного контролю в машинобудуванні".

 

доц., к.т.н. Негруб С.Л. веде наукову роботу в галузі "Фінішні методи обробки в технології машинобудування".

 

ст. викладач Ласкін В.М. веде наукову роботу в галузі "Інтегровані технології в машинобудуванні".

 

ст. викладач Бончук С.В. веде наукову роботу в галузі "Розробка та впровадження екологоорієтованих технологій в машинобудуванні".

 

ст. викладач Карабут В.М. веде наукову роботу в галузі "Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання в технології машинобудування".

 

Ст.викл. Белінська Ю.Ю., Федотов В.А., Малишка А.В., ас. Грибанова Н.Ю., Вишневський І.В. є претендентами і в даний час ведуть наукову роботу з тематики дисертацій.

 

Доц. Волкова М.М. бере участь в хоздоговорной роботі «Визначення теплофізичних властивостей динасу в періоди його випалу і служби доменного повітронагрівача».Вгору: Наукова діяльність