Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні наукові напрямки діяльності кафедри

Основні наукові напрями діяльності кафедри:

1. Електрофізичні й імпульсні методи обробки і неруйнівні методи
контролю якості.

2. Напружено-деформований стан, стійкість і руйнування елементів
конструкцій технологічного устаткування при силовому і вісокоградіентному термічному навантаженні.

2.1. Формозміни, стійкість і руйнування структурно-неоднорідних
тонкостінних елементів конструкцій з дефектами різного типу, які
формуються за умовами високоградієнтного термосилового навантаження.

3. Розвиток нанотехнології шаруватих покриттів, стосовно до проблем поверхневої стійкості трібоспряжень.

4. Геометричне моделювання об'єктів, процесів і властивостей.

5. Прикладне значення завдань, що вивчаються в курсі нарисної геометрії.

 Вгору: Наукова діяльність