Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Козенков Дмитро Євгенович photo

Козенков Дмитро Євгенович

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: 13managua@gmail.com

Телефон : (+38056) 3748326

Кімната : Б-510

Закінчив інженерно-економічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту (1982).

Закінчив аспірантуру кафедри організації і планування виробництва ДМетИ (1989). За час роботи в НМетАУ обіймав посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, доцента.

Завідувач кафедрою менеджменту НМетАУ з 2001 р. по теперішній час.

Кандидат економічних наук (1993), доцент (1997), професор МАУП (2003),

Нагороджений Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2005), Почесним знаком НМетАУ «За заслуги перед академією» І ступеню (2008), Почесною грамотою Голови Дніпропетровської обласного Ради (2010), Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2013).

Стаж науково-педагогічної роботи в академії близько 30 років.

Є автором більше 300 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі (у співавторстві) 8 монографій (Вдосконалення оцінки і оплати праці фахівців науково-виробничих організацій, 1994;  Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання, 2004; Procesy Logistychne w systemie wytwarzania, 2005; Прийняття кадрових рішень на промисловому підприємстві, 2009; Логістичний підхід до управління виробничими системами, 2009; Organization of the flow production processes at metallurgical plant, 2011;  Development of Control system by industrial enterprises, 2012;  Risks in investment activity of industrial enterprises, 2013) і 8 навчальних посібників з грифом МОН України (Бюджетний менеджмент, 2010; Нормування праці на підприємствах чорної металургії, 2011; Страхові послуги, 2012; Економіка праці і соціально - трудові відносини, 2012;  Міжнародний менеджмент, 2012; Міжнародні кредитний-розрахункові та валютні операції, 2013; Основи менеджменту, 2014; Психологія управління, 2014), учасник більше 40 колективних монографій (2004-2015).

Сфера наукових інтересів – проблеми економіки, організації і управління промисловими підприємствами.

Підготував 3 кандидатів наук.

Інформація у базі Google Академія