Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми "Облік і аудит" зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування (магістерський рівень)


Зображення

image dists-vib-oa-m.jpg


ДодаткиВгору: Ступінь "Магістр"