Національна металургійна академія України

Сілабуси навчальних дисциплін

Обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми "Облік і аудит"
зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування:
      1) бакалаврський рівень
      2) магістерський рівень

Вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми "Облік і аудит"
зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування:
      1) бакалаврський рівень
      2) магістерський рівень

Дисципліни кафедри із загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін:
      1) бакалаврський рівень
      2) магістерський рівень