Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бур'ян Сергій Олександрович photo

Бур'ян Сергій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: sburyan18@gmail.com

Телефон :

Кімната :

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2008 р., спеціальність – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», кваліфікація – «магістр електромеханіки».

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи», Тема дисертації: «Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок».
 Вчене звання:
 Доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.


 Навчальні дисципліни:

    1. Мікроконтролерні системи


 Основні напрями наукових досліджень:

  • системи автоматичного керування насосними установками;
  • екстремальне енергоефективне керування турбомеханізмами;
  • автоматизація технологічних процесів;
  • програмування логічних контролерів.

Досвід в оцінюванні якості освіти:

Є членом групи забезпечення якості освітньої програми: «Інжиніринг індустріальних електромеханічних систем та електротехнологічних комплексів» підготовки магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (за 2021-2023 роки проведено 13 акредитаційних експертиз, з них 11 - як керівник експертної групи).


Професійні навички:

Підвищення кваліфікації:

1. Інженерна школа університету Уорика, м. Ковентрі, Великобританія. Стажування за програмою Erasmus+ з 25.11.2019 року по 04.12.2019 року, наказ по КПІ ім. Ігоря Сікорського №3/604 від 14.11.2019 року.

2. Сертифікат № 0316/2021 (177) про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), видано 4 червня 2021 року.

3. Сертифікат № 191 про проходження онлайн-семінару для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (один кредит ЄКТС), видано 02.08.2021 року.

4. Сертифікат № 6NTDV8-CE00420 про навчання у проєкті Челендж «Навчай українською» (тривалість 30 годин/1 кредит ЄКТС) який з 5 по 25 листопада 2021 року реалізувала Ініціатива «Навчай українською», до якої належить Українська гуманітарна платформа.

5. Certificate of advanced training courses in the Department of Power Plants and Systems of the Vinnytsya National Technical University from October 19 till October 21, 2021, total amount of 30 hours (1 credit ECTS).

6. Certificate № 0581/2021(QAA) on "International Review Methodologies for Programme Accreditation" Professional Development Seminar for Experienced NAQA Accreditation Experts developed and delivered by Quality Assurance Agency, United Kingdom, 30 hours (1 ECTS credit), December 20, 2021.

7. Свідоцтво ПК № 02070921/007057-22 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», термін: з 03.12.2021 по 17.01.2022, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).


Наукові праці

1. Печеник М.В. Аналіз режимів роботи електропривода підвісної канатної дороги при використанні системи векторного керування / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Г.Ю. Землянухіна, Д.В. Руднєв // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2021. – Вип. 58. – С. 39–43. (фахове видання категорії Б).

2. Бур’ян С.О. Логічний синтез дискретних систем автоматичного керування при використанні програмованих реле низького рівня / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна, І.С. Єпіфанцев // Збірник наукових праць національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – 2021 - №1 (484). – С. 54-60. (фахове видання категорії Б).

3. Теряєв В.І. Узгоджене регулювання координат двигуна-генератора в режимі електричного гальмування / В.І. Теряєв, С.О. Бур’ян С.О., В.П. Стяжкін // Відновлювальна енергетика. Науково-прикладний журнал. – Київ: ІВЕ НАН України, 2020. – С. 62-69.  https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.3(62) (фахове видання категорії Б).

4. S.O. Burian, O.I. Kiselychnyk, M.V. Pushkar, V.S. Reshetnik, H.Y. Zemlianukhina Energy-Efficient Control of Pump Units Based On Neural-Network Parameter Observer // Technical Electrodynamics. – 2020. - №1. – PP. 71-77. (фахове видання категорії А, входить до наукометричної бази SCOPUS).

5. Сенько В.І. Перехідні процеси в електричних колах напівпровідникових перетворювачів з дев’ятизонним регулюванням напруги на електротехнологічному навантаженні / В.І. Сенько, В.В. Михайленко, С.С. Розіскулов, С.О. Бур’ян, Ю.М. Чуняк // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2019. – Вип. 53. – С. 75–79. (фахове видання).

6. Бур’ян С.О. Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації послідовно з’єднаних насосних установок в пакеті SІMHYDRAULICS / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна, А.І. Бабарова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 84-86. http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10330 (фахове видання).

7. Бур’ян С.О. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження / С.О. Бур’ян, А.С. Титаренко, Г.Ю. Землянухіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 132-133.  http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7194 (фахове видання).

8. 103.  Бур’ян С.О. Розробка та дослідження оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – Вип. 2. – С.67-72. (фахове видання).

9. Pechenik, M., Burian, S., Pushkar, M., & Zemlianukhina, H. (2022). ELECTROMECHANICAL SYSTEM OF TURBOMECHANISM WHEN USING AN ALTERNATIVE SOURCE OF ELECTRIC ENERGY. Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, (2), 61-66. (фахове видання категорії А, входить до наукометричної бази SCOPUS).

З іншими працями можна ознайомитись за посиланнями:

 

 


Навчально-методичні праці:

1. Бур’ян С. О. Мікроконтролерні системи : навч. посіб. до практ. занять / С. О. Бур’ян, В. В. Стьопкін, А. В. Ніколенко ; за ред. канд. техн. наук, доц. С. О. Бур’яна ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. – Дніпро : УДУНТ, 2023. – 113 с.