Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Громадські обговорення

Запрошуємо до обговорення проєктів освітньо-професійних програм

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузі знань: 14 - Електрична інженерія. 

Просимо усіх зацікавлених осіб надсилати свої зауваження і пропозиції щодо покращення програми двома способами:

1) на e-mail керівника проєктної групи Ніколенка Анатолія Васильовича - nikolenko.a.v.nmetau@gmail.com  
2) у вигляді коментарів в режимі онлайн за посиланням - https://docs.google.com/document/d/1wA4U8_P1x52uJ3Nm_tHzW0zr9HXpsiK2/edit?usp=sharing&ouid=103968356307408768549&rtpof=true&sd=true

 Обговорення завершується 27.05.2024 р.

"ІНЖИНІРИНГ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ" 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузі знань: 14 - Електрична інженерія. 

Просимо усіх зацікавлених осіб надсилати свої зауваження і пропозиції щодо покращення програми двома способами:

1) на e-mail гаранта Стьопкіна Василя Володимировича - vasilstopkin@gmail.com 
2) у вигляді коментарів в режимі онлайн за посиланням - https://docs.google.com/document/d/1-lsWFALXHsleh2oL-kqAH-qUcR_OnHQB/edit?usp=sharing&ouid=103968356307408768549&rtpof=true&sd=true

 Обговорення завершується 27.05.2024 р.