Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Самсоненко Андрій Анатолійович photo

Самсоненко Андрій Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: samsonenko@metal-forming.org

Телефон : 32-94, (056) 746-31-08

Кімната : к. А-405

Закінчив кафедру "Машини та агрегати металургійного виробництва" НМетАУ (2001 р., магістр по спеціальності "Металургійне обладнання"). З 2001 по 2004 р. аспірант кафедри ОМТ НМетАУ. 2004-2010 р.р. - асистент кафедри.

В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію по спецальності 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» на тему «Основи раціональної технології сортової прокатки заготовок з інструментальних сталей зі зменшенням глибини поверхневих дефектів і зниженням ресурсовитрат».

З 2011 року доцент кафедри.

Дисципліни, що викладає:

Конструкції та розрахунки машин і механізмів обробки тиском

Зварювання тиском та процеси з'єднання

Основні напрямки наукової діяльності:

- Пластическая деформация металлов при прокатке в калибрах;

- Технологии и оборудование для производства сортовых профилей;

- Сварка давлением и процессы соединения;

- Прессование (экструзия) биметаллических профилей на основе цветных металлов и сплавов.

Перелік основних наукових праць: 

за останні 5 років

1. Sandwich rolling of twin-roll cast aluminium-steel clad strips / M. Stolbchenko M.,O. Grydin, M. Schaper, F. Nürnberger, A. Samsonenko // Procedia Engineering. – 2014 (81). – P. 1541-1546. – ISSN 1877-7058. – Sourcerecord id: 18700156717. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814014660

2. Numerical analysis of the twin-roll casting of thin aluminium-steel clad strips / M. Stolbchenko, O. Grydin, A. Samsonenko, V. Khvist, M. Schaper // Forschung im Ingenieurwesen. Engineering Research. – 2014. – № 78 (3-4). – P. 121 – 130. – ISSN 0015-7899. – Sourcerecord id: 29231. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10010-014-0182-x

3. Study of strain resistance of steel applied for manufacture of largesized shaped sections / Frolov I., Dyja H., Berheman G., Andreiev V., Samsonenko A. // Metallurgical and Mining Industry. – № 10. – 2016. – С. 70-75. – ISSN 20760507. Sourcerecord id – 21100197765. http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2016_10/010Frolov.pdf

4. Исследование процесса прессования биметаллических прутков и труб с оболочкой из алюминиевого сплава и сердечником из магниевого сплава / Головко А. Н., Беляев С. М., Данченко В. Н., Самсоненко А. А., Гриттнер Н. // Пластическая деформация металлов: коллективная монография. – Днепропетровск: Акцент ПП, 2014. – С. 262-276. – ISBN 978-617-7109-18-0. http://www.metal-forming.org/images/statti/conf-2014/KM.pdf

5. Selection of the die shapes and geometry of al-cu billets for the ECAE process / Sechman-Nowakowska K., Berski S., Dyja H., Samsonenko A. // Пластическая деформация металлов: коллективная монография. – Днепропетровск: Акцент ПП, 2014. – С. 289-293. – ISBN 978-617-7109-18-0. http://www.metal-forming.org/images/statti/conf-2014/KM.pdf

6. Процессы деформации металла на основе многовалковых калибров / И. К. Огинский, В. Н. Данченко, А. А. Самсоненко, В. В. Бояркин. - Днепропетровск : Пороги, 2011. – 350 с.

Під керівництвом викладача захистили дисертації:

Ремез О. А. (НМетАУ), кандидат технічних наук, 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском, «Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, в витяжних калібрах безперервних станів», 2016 р.

Додаткова інформація.

З 2008 по 2012 рік працював за сумісництвом на посаді директора центру підтримки кар'єри та працевлаштування НМетАУ.

З 2013 року член ради факультету матеріалознавства і обробки металів

З 2015 року заступник завідувача кафедри ОМТ НМетАУ.

Посилання на профілі на наукових сайтах:

 

                             els_nonsolus.gif    images.png