Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Коноводов Дмитро Володимирович photo

Коноводов Дмитро Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: konovodov@metal-forming.org

Телефон : 32-94

Кімната : А-405

У 1998 році закінчив Державну металургійну академію України (ДМетАУ, тепер НМетАУ). Отримав повну вищу освіту за спеціальністю інженер-металург та здобув кваліфікацію інженер - металург. У 1999 році вступив до аспірантуру кафедри обробки металів тиском НМетАУ, яку закінчив у 2002 році. З 2002 року -  асистент кафедри ОМТ. У 2007 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском». З листопада 2007 року працює на посаді доцента кафедри ОМТ.

 

Основні дисципліни, що викладаються:

  • Складні процеси обробки металів тиском;
  • Теорія процесів обробки металів тиском;
  • Технологія процесів обробки металів тиском (Виробництво листа).

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Виробництво тонколистового прокату;
  • Теорія поздовжньої прокатки;
  • Комп'ютерне моделювання процесів прокатки штаб;
  • Обробка тиском багатошарових штаб з кольорових металів.

Статті: більше 30 друкованих праць.

 

Перелік основних  праць:

За останні п’ять років:

1. Ханін М.І. Розрахунок параметрів процесів трубного виробництва і заходи по покращенню якості труб при валковій прошивці, розкатці на оправці та калібруванні: Навчальний посібник / М.І. Ханін, П.В. Дрожжа, Д.В. Коноводов. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2017. – 56 с. Протокол Вченої ради № 5 від 12.06.2017

2. Коноводов Д.В. Исследование влияния скоростного режима работы промежуточного перемоточного устройства на температурные параметры горячей листовой прокатки / Д.В. Коноводов, А.В Мокиевец // Теория и практика металлургии. – 2013. - № 5-6. – С. 68-70.

3. Konovodov D. Simulation of thermal processes in winded hot-rolled strip coil made of low carbon steel // D. Konovodov, V. Boiarkin, O. Mokiievets, D. Rodman // Plastic deformations of metals: Collective monograph. – 2017. – P. 17- 20. - ISBN 978-966-291-124-82.

4. Андреев В.В. Исследование условий деформации сплава системы Al-Mg-Sc в процессе свободной ковки и горячего прессования / Андреєв В.В., Коноводов Д.В., Ашкелянець А.В., Dyja H. // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. – Częstochowa: Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. - № 68. – 2017. – P. 114-123. – ISBN 978-83-63989-51-4.

5. Дослідження формозміни та напруженого стану при вільному куванні заготовок з алюмінієвого сплаву з питомою міцністю більше 120 м2/с2 / А. В. Ашкелянець, Д. В. Коноводов, В. В. Андреєв, О. В. Бондаренко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії». - № 41 (1317). – 2018. – С. 8 - 12.

 

За попередній період:

1. Коноводов Д.В. Складні процеси прокатки: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 48 с.

2. Василев Я.Д. Определение контактных напряжений при тонколистовой прокатке / Я.Д. Василев, Д.В. Коноводов, А.В. Дементиенко // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний зб. наук. праць. – Краматорськ, 2002. – С. 277 – 283.

3. Коноводов Д.В. Влияние упрочнения на распределение контактных напряжений при холодной прокатке / Д.В. Коноводов, А.В. Дементиенко // Сучасні проблеми металургії. Наукові вісті. - Т.8. Пластична деформація металів. – Дніпропетровськ: „Системні технології”. - 2005. – С. 49 – 53.

4. Василев Я.Д. Инженерная модель средних нормальных контактных напряжений при холодной прокатке / Я.Д. Василев, Д.В. Коноводов, А.В. Дементиенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - № 1. – С. 46 – 48.

5. Василев Я.Д. Сопротивление деформации материала полосы при холодной прокатке / Я.Д. Василев, Д.В. Коноводов, А.В. Дементиенко, Э.Я. Василев // Известия вузов. Черная металлургия. – 2007. – №1. – С. 27-31.

6. Д.В. Коноводов Программа расчета режимов обжатий на станах холодной полосовой прокатки / Д.В. Коноводов, Я.Д. Василев // Металл и литье Украины. – 2008. - № 11-12. – С. 63-65.

7. Коноводов Д.В. Исследование изменения температуры полосы в промежуточном перемоточном устройстве на широкополосных станах горячей прокатки / Д.В. Коноводов, Е.А. Каракаш, А.В. Мокиевец, В.С. Панченко // Обработка материалов давлением. – 2013. - №3 (36). – С. 160-164.

8. Ханін М.І. Розрахунок режимів деформації в процесах обробки металів тиском. Частина 1. Розрахунки режимів деформації при виробництві труб на трубопрокатних агрегатах з автоматичним станом, станом тандем та безперервним оправочним станом //  М.І. Ханін, П.В. Дрожжа, Д.В. Коноводов, В.С. Дехтярьов. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 52 с. Протокол Вченої ради №10 від 26.10.2015 р.

 

Кількість дисертаційних робіт, які опонував викладач, з позначенням ПІБ дисертанта, місця його роботи та року захисту.

1. Данько А.В., кандидат технічних наук, 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском, «Усовершенствование технологии горячей прокатки толстых листов путем управления скоростными режимами деформирования» (ДДМА, м.Краматорськ), 20.11.2008.

2. Васильєв А. О. кандидат технічних наук, 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском, «Совершенствование технологии производства холоднокатаных полос для снижения утолщений концевых участков», 2011.

3. Романюк Р.Я., кандидат технічних наук, 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском, «Підвищення поздовжньої сталості процесу тонколистової прокатки на основі розвитку теоретичних положень щодо контактної взаємодії полоси з валками», 2012.

4.Присяжний А.Г., кандидат технічних наук, 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском, «Забезпечення викатуємості тонких холоднокатаних штаб на безперервних чотирьохклітьових станах», 2015.

 Додаткова інформація.

Вчений секретар кафедри ОМТ.

Член Вченої ради факультету матеріалознавства та обробки металів.

Брав участь у наукових дослідженнях в рамках проекту «Opracowanie projektu i przeprowadzenie badan wysokoefektywnych procesow przerobki plastycznej metali» у Ченстоховській політехніці (м. Ченстохово, Польща, 2010 р.)

Брав участь у наукових дослідженнях в рамках проекту DAAD-Projekt «Praxispartnerschaft Metallurgie» у Ганноверському університеті (м. Ганновер, Німеччина, 2015 р.).

Профіль на metal-forming.org

Профіль у GoogleScholar