Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кузьміна Ольга Михайлівна photo

Кузьміна Ольга Михайлівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: o.m.kuzmina@ust.edu.ua

Телефон : роб.тел. +380 98 662 27 50

Кімната : А-413

В 1986 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (ДХТІ, тепер УДХТУ), отримавши диплом за спеціальністю інженер-хімік-технолог. У 1986-1993 р.р.- інженер відділу охорони навколишнього середовища, Дніпровський проектний інститут (Південмаш). З 1996 р. працювала інженером кафедри Обробки металів тиском ДМетІ (тепер НМетАУ), у 2000 р. вступила до аспірантури тієї ж кафедри, яку закінчила у 2003 р. З 2003 р. – асистент кафедри ОМТ. У 2007 р. захистила дисертацію за спеціальністю 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском. З 2007 р. дотепер -  доцент кафедри ОМТ НМетАУ.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Основи проектування;
 • Технологічне проектування;
 • Обробка металів тиском;
 • Технологія процесів ОМТ;

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Ковальсько-штампувальне виробництво
 • Оптимізація процесів ОМТ
 • Комп'ютерне моделювання процесів ОМТ
 • Обробка тиском кольорових металів та сплавів

Публікації: більше 40 друкованих праць.

Перелік основних наукових праць:

 • Ступка А.Г., Банашек Г., Кузьмина О.М.  Оценка влияния параметров протяжки на неравномерность деформации и возможности применения компьютерного моделирования при прогнозировании качества готовых изделий//Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – №7-8. -С. 541-544.
 • Гринкевич В.А., Кузьмина О.М. Прогнозирование  макроструктуры титановых сплавов при осадке// Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний збірник наук. праць. - Краматорськ: ДДМА, 2003 – С.306-308.
 • Кузьмина О.М., Гринкевич В.А. Исследование влияния параметров горячей осадки на неравномерность  структуры  заготовок  с помощью численного моделирования//Наукові вісті. - Дніпропетровськ: «Системні технології». -  2005. – Т.8.  – С.484-487.
 • Кузьмина О.М., Кострижев А.Г. Экспериментальное исследование влияния ориентировки макроструктуры на деформируемость дисковидных поковок. // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний збірник наук. праць.  – Краматорск: ДДМА, 2006. – Краматорськ - 2006. - С. 299 - 301.
 • Хассель Т., Кузьмина О., Головко А. Пластометрические испытания магниевых сплавов MgСa0,8 и MgCa4,0//Сб.научн.тр. ДГМА. Обработка металлов давлением. –Краматорск. -  №1 (19). – 2008 – С.151-154
 • Воробьев К. Г., Кузьмина О. М., Фридрих Х. Э. , Данченко В. Н. Механические свойства сверхпластически деформированных листовых заготовок из легких сплавов, применяемых для транспортных средств. - Сб. научн. трудов ДГМА. Обработка материалов давлением. – Краматорск. – 2011. - №2(27). – С.93-97.
 • Бояркін В.В. Зв'язок між інноваціями у галузі сталого розвитку та змістом вищої освіти - Бояркін В.В. / [Кузьмина О.М., Потап О.Є., Стогній Ю.Д., Шатоха В.І., Петренко А.Л.] // Європейський досвід підготовки інженерів до сталого розвитку. – Дніпро : Дріант, 2016. – С. 73–91.  ISBN 978-966-2394-29-0

Додаткова інформація.

Виконує обов’язки відповідального по кафедрі за агітаційну роботу, присутність кафедри на сайті НМетАУ та у соцмережі ФБ. Секретар Вченої ради факультету матеріалознавства та обробки металів. Куратор навчально-практичного експериментального проекта «Студентська вітальня» (https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2008/p1996).

Працювала як запрошений науковий співробітник у Гановерському університеті (2007 р.); брала участь у міжнародному проекті  08/005 „Виготовлення деталей з особливими властивостями“ в рамках програми наукового співробітництва Україна-Німеччина (м.Штуттгарт, філіал Німецького аерокосмічного центру DLR, 2009 р.); брала участь у міжнародних проектах за програмами HETES і Cap4Com європейського проекту TEMPUS (Франція, 2012 р., Бельгія, 2014 р.), і в міжнародному семінарі Enhancing Engineering Education  на базі Королівського технічного університету (м.Стокгольм, Швеція, 2016 р.).

Посилання на профілі у фахових мережах:

 images.png