Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ремез Олег Анатолійович photo

Ремез Олег Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: remez@metal-forming.org

Телефон : 36-72

Кімната : А-314

В 2008 р. Закінчив Національну металургійну академію України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обробка металів тиском» та здобув кваліфікацію спеціаліст металургії.

З 2008 р по 2011 р. – аспірант кафедри Обробки металів тиском НМетАУ.

З 2009 р – асистент кафедри Обробки металів тиском НМетАУ.

У 2016 захистив дисертацію на тему «Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, в витяжних калібрах безперервних станів» за спеціальністю 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском.

З 2016 р. - доцент кафедри ОМТ НМетАУ.

Основні дисципліни, що викладає:

•             Конструкції та розрахунки машин і механізмів обробки тиском;

•             Технологічний інструмент прокатного виробництва;

•             Стандарти та вимоги до металовиробів.

Здійснює керівництво технологічною практикою на підприємствах.

 Основні напрямки наукової діяльності:
  • Дослідження особливостей розподілу поперечної деформації сталей, які схильні до підвищеного розширення, по довжині осередку деформації при прокатуванні у витяжних калібрах простої форми;
  • Моделювання процесів сортової прокатки;
  • Дослідження режимів експлуатації прокатних валків та розробка дій по зниженню їх витрат.
  • Дослідження впливу температури прокатки на механічні властивості сталей при сортовой прокатки
  • Дослідження параметрів прокатки профілів в сортових калібрах

Перелік основних наукових праць:

За останні п’ять років:

1. Ремез О.А., Самсоненко А.А., Андреев В.В. Краев М.В. Исследование износа черновой группы калибров рельсобалочного стана 800 ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского» при прокатке крановых рельс // Металлургическая и горнорудная промышленность. №7. – 2012 – C. 187-190
2. Головко А.Н., Ремез О.А., Самсоненко А.А., Андреев В.В. Краев М.В.Теоретическое исследование прокатки швеллеров со сниженной температурой нагрева заготовок в условиях стана 550 ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского» // Металлургическая и горнорудная промышленность.  №7. – 2012 – С. 179-182
3. S. Mroz, O. Remez, V. Andreiev, A. Samsonenko, M. Kraev, O. Kuzmina. Investigation of wear of roughing stand’s rolls of the section mill at rolling of crane rails // HUTNIK. WIADOMOSCI HUTNICZE. – Tom LXXIX. - #5. – 2012 – PP. 349-352
9. Опережение при прокатке в калибрах / [И. К. Огинский, О. А. Ремез, А. А. Самсоненко, В. В. Бояркін] // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 2(39). – С. 159-164.
4. Бергеман Г.В., Самсоненко А.А., Ремез О.А., Зубко Ю.Ю. Экспериментальные исследования комплексного влияния температурных и деформационных параметров прокатки на энергосиловые параметры процесса // Вісник НТУ «ХПІ» № 47 (1166) – 2015. – 21 - 24
5. Бергеман Г.В., Самсоненко А.А., Кузьмина О.М., Ремез О.А. Совершенствование устройства для охлаждения рельсовых калибров валков черновой клети стана 800 ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского» // Сучасні проблеми металургії, №18 – 2015. – 3-8 с.
6. Огинский И. К. Исследование прилипания при прокатке / Огинский И. К., Ремез О. А. // Пластична деформація металів : Колективна монографія.  – 2017. – С. 66-70. - ISBN 978-966-291-124-8
7. Remez O. Modernization of an electric-weld plant for performing combined roll forming and heat-treatment processes / Remez O., Ashkelianets A., Hordych I., Boiarkin V., Golovko O., Rodman D., Nürnberger F. // Пластична деформація металів : матеріали наук.-практ. конф. : тез. допов., 22-26 травня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : [б.в.], 2017. – С. 47
8. Огінський Й.К. Дослідження прилипання при прокатці / Огінський Й.К., Ремез О.А. // Пластична деформація металів : матеріали наук.-практ. конф. : тез. допов., 22-26 травня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : [б.в.], 2017. – С. 18.
9. Исследование влияния геометрии пояска матрицы на течение алюминия в процессе МНРКУП / [Я. В. Фролов, Ю.Ю. Зубко, О.А. Ремез, А.В. Ашкелянец] // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2017. - №1 (44). – С. 84-88.
10. Исследование деформационно-скоростных параметров непрерывной сортовой прокатки / И.К. Огинский, О.А. Ремез // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2017. - №1 (44). – С. 181-186.
11. Makeeva A.S. Theoretical and experimental research of hot rolling of aluminum strips for solar collector/ Makeeva A.S., Kuzmenko O.S., Remez O.A., Frolov Ya.V., Uwarow I., Gridin O.Yu. // Геотехническая механіка. – 2016. – № 128. – С.150-159.
12. Макеева А. С. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ДВУХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛОС С АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОВОЛОКОЙ / [Макеева А. С., Ремез О. А., Уваров И., Кузьменко А. С.] // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering. – Częstochowa: Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. - № 57. – 2017. – P. 175-180. – ISSN 2391-632X.

 За попередній період:

 1. Данченко В.Н., Миленин А.А., Ремез О.А., Ярошенко О.А., Самсоненко А.А. Теоретическое исследование формоизменения специальных сталей при прокатке в калибрах простой формы // Сборник научных трудов Обработка материалов давлением №2 (21). – 2009. – С. 270 – 274

2. H. Dyja, O. Remez, S. Mroz, A. Samsonenko. Using software product FORGE3 for researching of the special steel broadening // Hutnik. Collection of science papers №5 – 2010 – p. 225 - 227

3. Данченко В.Н., Ремез О.А., Sebastian Mroz, Самсоненко А.А. Теоретическое исследование изменения ширины профиля при прокатке специальных сталей в калибрах простой формы с использованием программного продукта FORGE3 // Сборник научных трудов Обработка материалов давлением №1(22) – 2010 – С. 210 – 217

4. Данченко В.Н., Ремез О.А., Себастиан Мроз, Огинский И.К., Самсоненко А.А. Определение катающего диаметра валков при прокатке в вытяжных калибрах // Сборник научных трудов Обработка материалов давлением №1 (26) – 2011 – С. 52 –57

5. Ремез О.А., Калинкина К.С., Сабарня М.Е., Самсоненко А.А. Исследование влияния факторов прокатки на изменение ширины заготовки в очаге деформации // Сборник научных трудов Обработка материалов давлением №3(28) – 2011 – С. 159 – 163

6. Ремез О.А., Самсоненко А.А., Андреев В.В. Краев М.В. Исследование износа черновой группы калибров рельсобалочного стана 800 ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского» при прокатке крановых рельс // Металлургическая и горнорудная промышленность. №7. – 2012 – C. 187-190

7. Головко А.Н., Ремез О.А., Самсоненко А.А., Андреев В.В. Краев М.В.Теоретическое исследование прокатки швеллеров со сниженной температурой нагрева заготовок в условиях стана 550 ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского» // Металлургическая и горнорудная промышленность.  №7. – 2012 – С. 179-182

8. S. Mroz, O. Remez, V. Andreiev, A. Samsonenko, M. Kraev, O. Kuzmina. Investigation of wear of roughing stand’s rolls of the section mill at rolling of crane rails // HUTNIK. WIADOMOSCI HUTNICZE. – Tom LXXIX. - №5. – 2012 – PP. 349-352

9. Опережение при прокатке в калибрах / [И. К. Огинский, О. А. Ремез, А. А. Самсоненко, В. В. Бояркін] // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 2(39). – С. 159-164.

10. Пат. 93253 Україна, МПК B21B 27/06, B21B 37/28, B21B 37/74. Пристрій для охолодження сортових прокатних валків / Огинський Й.К., Самсоненко А.А., Данченко В.М., Ремез О.А; Власник Національна металургійна академія України – # a 2009 00051; заявл. 27.04.2009, Бюл. №8; опубл. 25.01.2011, Бюл. №2.

Додаткові відомості:

Обіймає посаду завідувача лабораторією кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова.
 
Посилання на профілі у фахових мережах:
 
    images.png