Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології»

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології» заснований в січні 1997 року, видається 6 разів на рік.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології» внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б».

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячені проблемам системного моделювання технологічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації параметрів процесів управління, дослідженню та розробці нових матеріалів тощо.

Видання збірника здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОН молоді і спорту України від 17.10.2012р., №1112).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8684 від 23.04.2004.

Префікс міжнародної реєстрації періодичних видань ISSN 1562-9945.

 

Наукометричні бази

  • Український реферативний журнал «Джерело».
  • Інтегрований національний електронний інформаційний ресурс «Україніка наукова».
  • Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
  • Index Copernicus з 2014 року, ICV 2014:41.10, ICV 2015:53.44, ICV 2016:60.20, ICV 2017:80.95, ICV 2018:81.63.
  • Ulrichsweb Global Serials Directory з 2017 року.
  • Crossref з 2019 року.

Офіційна сторінка журналу: https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/

Архів журналу доступний: https://st.nmetau.edu.ua/

 


Вгору: Наукові фахові видання кафедри