Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціальность 121 - Інженерія програмного забезпечення

Кафедра ІТС є випускаючою за напрямом «12  Інформаційні технології» за спеціальністю «121  Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі».

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр – 4 роки навчання.

 

Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі – спеціальність, спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. 

Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. 

Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у промисловості і бізнесі у майбутньому буде тільки зростати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спеціальность 122 - Комп’ютерні науки

Офіційні сторінки кафедри ІТС в соціальних мережах:

ITS | Facebook ITS | Instagram

Буклет кафедри ІТС НМетАУ

Кафедра ІТС є випускаючою за напрямом «12 Інформаційні технології» за спеціальністю «122 Комп'ютерні науки».

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр — 4 роки навчання.

Магістр — 1,5 роки навчання.

PhD  4 роки навчання.

Спеціалізації магістерської підготовки:

  • Інформаційно-управляючі системи та технології (ІУСтТ).
  • Інформаційні технології проектування (ІТП).
  • Програмування вбудованих і мобільних пристроїв (ПВМП).
  • Програмування веб-систем (ПВебС).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освітньо-професійні програми: