Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пам'ятаємо


ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО НАУКОВЦЯ


 

«Быть может, я останусь в вашей памяти

Обломком вечной мерзлоты,

Уйдя без лишних слов, без слез, без паники,

Без суеты…»

Скуратовский В.И.

 

31 жовтня 2019 року зупинилось серце Олександра Ілліча Михальова, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою Інформаційних технологій та систем.

Олександр Ілліч народився 7 серпня 1951 року в сім’ї військового. Коли йому виповнилось 12 років родина Михальових переїхала до Дніпропет-ровська, де розпочався його науковий шлях. Отримав фундаментальну технічну освіту, закінчив з відзнакою Дніпропет-ровський радіо приладобудівний технікум, далі був ФІЗТЕХ Дніпропет-ровського державного університету. В 1983 році у віці 32 років захистив кандидатську дисертацію, у 1993 році – докторську, на той момент йому було 42 роки.

Професор Михальов Олександр Ілліч присвятив Національній металургійній академії України 40 років плідної праці. В 2001 році він заснував та очолив кафедру Інформаційних технологій та систем. За період роботи кафедрою було підготовлено понад 3000 фахівців в галузі комп’ютерних наук, деякі з яких увійшли до складу викладачів кафедри Інформаційних технологій та систем.

Під керівництвом Олександра Ілліча були засновані два фахових видання України: 1997 рік – регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології», 1998 рік – науковий вісник «Сучасні проблеми металургії». На даний момент вийшло 124 наукових збірника «Системні технології», та готується до друку 23-й випуск наукового журналу «Сучасні проблеми металургії». В 1999 році був нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України».

Понад 20 років професор О.І. Михальов опікувався науковими семінарами придніпровського регіону, керував роботою наукового семінару «Фрактали і прикладна синергетика», організовував регіональний науковий семінар «Математичне моделювання, проблеми управління і прикладної інформатики».

З 2004 року очолював постійно діючий регіональний науковий семінар «Сучасні проблеми управління та моделювання складних систем» Придніпровського Наукового Центру НАНУ та МОНУ. Наукові семінари відзначалися не формальним підходом, атмосферою справжньої наукової дискусії, під час якої з одного боку були гострі запитання та принципові зауваження, а з іншого підтримка Олександра Ілліча, який здавалося, дуже просто розумів і завдання дисертанта, і пропоновані їм ідеї та можливі шляхи вирішення проблем й виправлення недоліків.

Він був почесним членом програмних комітетів ряду міжнародних наукових конференцій, редакційних колегій багатьох фахових видань України та науково-методичної комісії МОНУ з комп’ютерних наук.

Наукова спадщина Олександра Ілліча складається із понад дев’ятиста наукових публікацій, біля двадцяти навчальних посібників, 9 монографій, низки авторських свідоцтв на винахід та численних доповідей.

Олександр Ілліч вніс значний вклад в підготовку наукових кадрів, в 2004 році він очолив спеціалізовану вчену раду Д.08.084.01 НМетАУ за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Входив до складу спеціалізованих вчених рад інших закладів вищої освіти України. Здобувачам наукових ступенів, він запам'ятався прискіпливим і, одночасно, доброзичливим, чуйним і батьківським ставленням. Олександр Ілліч завжди із задоволенням пропонував креативні ідеї, які згодом знаходили втілення в докторських, кандидатських та студентських наукових роботах. Під його керівництвом та при його безпосередній участі в якості члена спеціалізованих вчених рад та опонента було захищено значну кількість цікавих наукових робіт.

Під керівництвом професора Михальова Олександра Ілліча було започатковано міжнародну науково-технічну конференцію «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», яка вже відбулася 11 разів, і в наступному році буде присвячена його пам’яті.

В 2014 році він отримав звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 за роботу «Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів в електропечах», згідно з Указом Президента УКРАЇНИ №686 / 2015.

Невтомне бажання насолоджуватись життям спонукало Олександра Ілліча до постійного руху. Численні подорожі не тільки рідним краєм, а і за межами України надихали його на створення ексклюзивних колекцій давнини… монет, картин, зображень люків, технічних приладів тощо. З матеріалів приватної колекції створено сайт «Люки Придніпров’я». Олександр Ілліч обожнював всілякі диковинні речі, які створювали надзвичайну атмосферу в його кабінеті, про кожну з яких він знав цікаві нюанси. Енциклопедичні знання та ширина кругозору – вражали!

У Національній металургійній академії України професор Михальов Олександр Ілліч користувався заслуженою повагою співробітників і студентів, багато з яких виросли до діячів державного рівня. Відомо, також, наскільки небайдуже він ставився до позитивних і негативних явищ суспільного життя, залишаючись справжнім патріотом України.

Його світлий образ назавжди залишиться в пам'яті співробітників кафедри інформаційних технологій та систем.

Грудень, 2019 р.

Тетяна Селівьорстова,

Катерина Островська.