Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація 2023

121 ОП «Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі» (бакалавр) 2023

Відомості про самооцінювання освітньої програми 54307 Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі

 

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення» освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі» за першим рівнем вищої освіти

 

122 ОНП «Комп'ютерні науки і технології» (PhD) 2023

Відомості про самооцінювання освітньої-наукової програми 122 «Комп'ютерні науки і технології» 

ПРОГРАМА он-лайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Комп'ютерні науки і технології» спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти