Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології проектування (ІТП)",
спеціальность: 122 - Комп’ютерні науки

Галузь

.

Навики

ІТП- фахівці отримають знання і практичні навики в області:

- створення сучасної інформаційної системи підприємства (інтеграція CAD, САМ, САЄ, PDM, MRP і інших систем);

- електронного документообігу (впровадження без паперових технологій проектування, відповідних вимогам міжнародних стандартів);

- розробки нових і адаптації існуючих систем комп'ютерної графіки, автоматизації проектування для вирішення конкретних завдань виробництва ( розробка програмних бібліотек, сервісних застосувань і спеціалізованих модулів з використанням мов C++, С#, Visual Lisp і ін., середовищ програмування Linux, MS Windows і т.д.);

- комп'ютерного проектування двомірних креслень і проведення тривимірного моделювання об'ємних конструкцій з використанням 2D і 3D систем автоматизації проектування (AUTOCAD, Solid Works, КОМПАС, Unigraphics і ін.);

- автоматизації технологічної підготовки виробництва, зокрема, в області розробки програм (real-time programs), що управляють, для устаткування різного класу і призначення, зокрема, для верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ);

- інженерного аналізу і математичного моделювання технологічних процесів;

- програмного забезпечення зворотного інжинірингу і моніторингу функціонування систем, виробничих об'єктів, агрегатів і машин;

- програмних розробок інтегрованої логістичної підтримки, інтерактивного технічного керівництва, електронної експлуатаційної документації і т.д.

Опис

Спеціальність 7.050101 02 "Інформаційних технологій проектування" (ІТП) направлена на підготовку висококваліфікованих фахівців в області розробки і застосування програмних засобів комп'ютерного проектування організаційно - економічних, конструкторсько - технологічних систем широкого класу, інтелектуальних систем управління технологічними процесами і підприємствами в різних галузях промисловості.