Национальная Металлургическая академия Украины

Аспирантура и докторантура

Правила приема в аспирантуру и докторантуру НМетАУ в 2021 году

Громадське обговорення

Списки зачисленных в аспирантуру НМетАУ в 2021 году на дневную и заочную формы обучения

Список допущених до складання вступних іспитів для вступу до аспірантури НМетАУ в 2021 році, форма навчання ДЕННА

Результаты вступительных экзаменов

Етапи вступної кампанії до аспірантури НМетАУ та терміни їх виконання у 2021 році

Объемы подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру за счет бюджетного финансирования в 2021 году

График проведения вступительных экзаменов в аспирантуру НМетАУ в 2021 году

Стоимость обучения на 2021г.

Программы вступительных экзаменов в аспирантуру

Списки рекомендованных к зачислению в аспирантуру

Списки допущенных к сдаче вступительных экзаменов для поступления в аспирантуру НМетАУ в 2021 году форма обучения дневная и заочная за счет средств физических и / или юридических лиц

Расписание консультаций, занятий и экзаменов

  Зачисления в аспирантуру с 1 октября 2021 года

Зачисления в докторантуру с 1 сентября 2021 года

Адрес: 49600, г. Днепр, пр. Гагарина, 4, к.327

Е-mail: oa@metal.nmetau.edu.ua

Отдел аспирантуры и докторантуры

 тел. 746-31-53

 перерыв с 12:00  до 13:00

Заведующий: Великонская Наталья Михайловна

Инженер 1 категории: Пелых Анна Васильевна

 

 

Положення про відділ аспірантури і докторантури НМетАУ.

Положення про аспірантуру і докторантуру Національної металургійної академії України

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів" (проєкт)

 

 

Про затвердження вимог до оформлення дисертації

 Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами).

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» зі змінами: Постанова КМУ від 03.04.19р. №283.

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Положення про аспірантуру і докторантуру Національної металургійної академії України

 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

 

 


Приложения