Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси дисциплін

Кафедра якість, стандартизація та сертифікація пропонує студентам, що навчаються за будь-якої освітньою програмою, наступні дисципліни вільного вибору з наданням відповідного опису змісту (силабусів) – у доданих файлах:

-         Для бакалаврів:

1 курс – Захист прав споживачів;

2 курс – Стандартизація та сертифікація продукції та послуг;

3 курс – Управляння якістю;

4 курс – Метрологія та технічний контроль.

-         Для магістрів:

Товарознавство та експертиза продукції;

Управління безпечністю харчової продукції (за стандартом ISO 22000);

Управління ризиками (за стандартом ISO 31000).