Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вітаємо!

17 вересня 2015 р. відбувся захист дисертаційної роботи Бондаренко Оксани Анатоліївни на тему: «Прогнозування та покращання якості об’єктів через визначення раціонального рівня параметрів, що впливають на їх властивості» за спеціальністю 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.21 у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів).

Наука


Кафедра систем якості, стандартизації та метрології