Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Завершена акредитація!

Успішно завершилася процедура акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом 6.051002 - Метрологія, стандартизація та сертифікация.

Сертифікат про акредитацію: Серія НД-ІІ ?0470101 від 8 липня 2014 р.

Вітаємо студентів, викладачів та співробітників кафедри!

Інформаційні повідомлення


Кафедра систем якості, стандартизації та метрології