National metallurgical academy of Ukraine

Staff list


Applications

shtatniy_rozpis_2021.pdf (shtatniy_rozpis_2021.pdf 11984 kb)

01.01.2020.pdf (shtatniy_rozpis_2020.pdf 13279 kb)

01.01.2019.pdf (shtat_2019.pdf 11528 kb)

01.01.2018.pdf (shtatniy_rozpis_2018.pdf 2293 kb)

01.01.17.pdf (sh.r._1.01.17.pdf 353 kb)