Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Congratulations to the winners of the All-Ukrainian scientific and technical conference of students and young scientists "Young Academy-2021"!

List of students who received awards

прізвище,ініціали студента

група

Назва конкурсу

Дата, місце проведення

Тема доповіді

керівнк

1

Скряга Д.Д.,

І місце

ХТ03-20

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих вчених   «Молода академія -2021”

20 травня 2021року

Богдан Хмельницький – засновник Гетьманщин»

ст.викл. Савич А.В.

2

Євенко О.П.,

І місце

МВ01-20

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих вчених “Молода академія 2021”

20 травня 2021року

Правобережна Україна у складі Речі Посполитої кінця XVII-XVIII ст. три поділи Польщі

ст.викл.

Савич А.В.

3

Дуб А. С.,  

ІІ місце

 

КН01-17-1

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих вчених “Молода академія -2021”

20 травня 2021року

Український волонтерський рух часів АТО

доц.

Мосюкова Н. Г.

4

Кузіна А.А.,

ІІІ місце

 

 

ЕП01-20

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих вчених “Молода академія- 2021”

20 травня 2021року

Досягнення та проблеми розвитку вузівської науки в сучасних умовах

проф.

Британ В.Т.

 

 

 

Science


Department of Philosophy and Political Sciences