Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Савчук Лариса Миколаївна photo

Савчук Лариса Миколаївна

candidate of economical science, professor

Contacts:

E-mail: l.m.savchuk@ust.edu.ua

Phone : (0562) 47-46-31, (056) 374-81-27

Room : 526

L. Savchuk  working at the Department since 1974. In 1985 he defended the dissertation on competition of a scientific degree of candidate of economic Sciences. In 1987 he received the scientific title of Professor of the Department of economic Informatics. In 2011 he received the title of Professor of the Department of economic Informatics. Since December 2003 Savchuk L. M. chair of the Department of computer systems, power engineering and automation Nmetau. 


The main scientific and scientific-methodological works:

 1. Банківські операції: навч. посіб. з грифом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Вишнякова І.В., Савчук Л.М., Сокиринська І.Г. – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 162 с.
 2. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навч. посіб. з грифом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Лозовська Л.І., Савчук Л.М.,  Аберніхіна І.Г. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 116 с.
 3. Управління проектами інформатизації: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, Р.В. Савчук та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 112 с.
 4. Гроші та кредит: навч. посіб. з грифом МОНУ / І.Г. Сокиринська, Л.М. Савчук, І.В. Вишнякова, І.Г. Аберніхіна. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 238 с.
 5. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, Л.М. Савчук, М.М. Лісовенко. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 106 с.
 6. Моделювання економіки: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 140 с.
 7. Скороход О.Б. Методи і моделі оцінки конкурентної позиції підприємства в умовах транформаційної економіки: Монографія / О.Б. Скороход, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2010. – 197 с.
 8. Кожушкін М.Е. Організаційний механізм формування витрат і управління ціноутворенням при виробництві трубної продукції з нержавіючих марок сталі: Монографія / М.Е. Кожушкін, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2011. – 179 с.
 9. Топоркова О.А. Моделювання системи управління витратами на трубному підприємстві: Монографія / О.А. Топоркова, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2012. – 187 с.
 10. Ковальчук Г.К. Комплексна оцінка стану та розвитку трудових ресурсів: Монографія / Г.К. Ковальчук, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 200 с.
 11. Экономическая кибернетика: интеллектуальные ресурсы управления: Монография / В.В. Бинкевич, Л.Н. Савчук, И.В. Усиченко, Р.В. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 94 с.
 12. Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія; під заг. ред. Л.М. Савчук. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 592 с.
 13. Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою: Міжнародна колективна монографія; під заг. ред. Л.М. Савчук. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 414 с.
 14. Савчук Л.М. Інформаційні аспекти розробки систем прийняття рішень / Л.С. Савчук, І.Г. Сокиринська, Р.В. Савчук // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 302-310
 15. Сокиринська І.Г. Грошовий потік як об’єкт управління на підприємстві / І.Г. Сокиринська, Л.М. Савчук, Р.В. Савчук // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. - С. 145-155
 16. Экономическая информатика: интеграция в управлении: монография / В.В. Бинкевич,  Л.Н. Савчук, И.В. Усиченко, Р.В. Савчук. – Днепропетровск: Герда, 2015. – 88 с.
 17. Экономическая кибернетика: самоорганизация в управлении / [Бинкевич В. В., Савчук Л. Н., Усиченко И. В., Савчук Р. В.] – Днепропетровск: Герда, 2014. – 78 с
 18. Савчук Л.М. Специфіка складу учасників проектів інформаційної діяльності / Л.М. Савчук, С.К. Делієв // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 222-226
 19. Савчук Л.М. Ситуаційний підхід до розробки управлінських рекомендацій / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 226-229
 20. Савчук Л. М. Особливості інформаційного бізнесу як виду економічної діяльності / Л. М. Савчук, Т. М. Краплина, Р. А. Шкіль  // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 12-14.
 21. Савчук Л. М. Сучасні підходи до розробки та фінансування інформаційних проектів / Л. М. Савчук, Т. М. Краплина, Д. С. Сокиринський // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 128-133.