Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Шифрін Євген Ісайович photo

Шифрін Євген Ісайович

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: shifrin@metal-forming.org

Телефон :

Кімната : А416

В 1971 р. закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (ДМетИ, тепер НМетАУ), отримавши диплом інженера-металурга за спеціальністю «Обробка металів тиском». У 1972-1975 р.р.- аспірант кафедри Пластичної деформації металів і сплавів Московського інституту сталі і сплавів (МІСиС). У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском. З 1976 р. по 2006 р. працював на Нижньодніпровскому трубопрокатному заводі, де займав посади старшого інженера, керівника групи ЦЗЛ, старшого калібрувальника трубопрокатного цеху № 4, заступника керівника технічного відділу завода, керівника технічного відділу-заступника головного інженера, технічного директора завода, технічного директора Институту розвитку. З 2006 по 2016 р.р. працював в Трубній металургійній компанії (ТМК, м. Москва) на посадах заступника директора Дирекції з развитку та директора Дирекції з технології Компанії. З 2016 р. по 2017 р. працював у Науково-дослідному і проєктно-технологічному інституті трубної промисловості (ДП «НДТІ»), м. Дніпро на посаді керівника сектора. З 2017 р. по 2019 р. працював на заводі «Днепропресс сталь» на посаді першого заступника генерального директора. У 2018 р. захистив докторську дисертациію на тему «Розвиток теорії та технології безперервного безоправкового прокатування труб на основі комплексного урахування факторів, що зумовлюють їх якість» за спеціальністю 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском та отримав наукову ступінь доктора технічних наук. З 2019 р. дотепер -  професор кафедри ОМТ НМетАУ.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Теорія і технологія трубного виробництва;
 • Обробка металів тиском;
 • Технологія процесів ОМТ;

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Трубне виробництво
 • Оптимізація процесів ОМТ
 • Комп'ютерне моделювання процесів ОМТ
 • Обробка тиском чорних і легованих металів та сплавів

Публікації: більше 100 друкованих праць, у тому числі 2 монографії та 32 авторських свідотств і Патентів на винаходи і корисні моделі.

Перелік основних наукових праць:

За останні п’ять років:

 1. Gulyayev Yu.G. Method of calculating the speed regime for continuous pipe rolling. / Yu.G. Gulyayev, Ye.I. Shyfrin// Metalurgiya. – 2014. - Vol. 57. - Р. 904-910.
  1. Гуляев Ю.Г. Повышение эффективности процесса редуцирования за счет уменьшения длины утолщенных концов и концевой обрези труб. /Ю.Г. Гуляев, Е.И. Шифрин - С.172-178// «Пластическая деформация металлов», Коллективная монография под редакцией проф. Я.В. Фролова. - Днепр: Акцент ПП. -  2017. – 290 С.
  2. 15. Gulyaev Yuriy. Optimization of the roll pass design for continuous longitudinal tube rolling. /Yuuiy Gulyev, Yevgeny Shifrin, Nataliia Koriaka// ITATube Journal. – 2017. - № 4. – Р. 16-21.
  3. Гуляев Ю.Г. Расчет изменения средней толщины стенки при продольной безоправочной прокатке труб. / Ю.Г. Гуляев, Е.И. Шифрин // Теория и практика металлургии. – 2017. - № 1-2. - С.114-119.
  4. Гуляев Ю.Г. Влияние упругой деформации по диаметру труб (упругой отдачи) на расчет параметров калибровки валков в непрерывных станах безоправочной прокатки труб. / Ю.Г.Гуляев, Е.И.Шифрин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. - № 4. – С.30-33.

За попередній період:

 1. Гуляев Ю.Г. Стальные трубы. Изготовление, применение, сортамент. Справочник. /Ю.Г. Гуляев, В.М. Друян, Е.И. Шифрин// «Днепр-Вал». – Днепропетровск. – 2002. – 350 С.
 2. Шифрин Е.И. Развитие способов горячей прокатки труб.  /Е.И. Шифрин// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. - № 2. - С. 50-55.
 3. Шифрин Е.И. Методика расчета энергосиловых параметров непрерывной безоправочной прокатки труб. /Е.И. Шифрин// Сталь. - 2007. - № 1. - С.60-61.
 4. Шифрин Е.И. Анализ параметров продольной безоправочной прокатки труб на станах с дифференциально-групповым приводом. /Е.И. Шифрин// Сталь. – 2008. -  № 3. - С.62-65.
 1. Шифрин Е.И. Методика расчета скоростного режима при непрерывной прокатке труб. /Е.И. Шифрин, Ю.Г. Гуляев // Металлург. – 2013. - № 10. - С.51-55.

 

 

Додаткова інформація.