Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

                                                                                                  Наша історія: забуттю не підлягає!

                                                                                Згадаймо всіх, хто викладав на кафедрі.

КАФЕДРА МЕТАЛУРГІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КРИВОРІЗЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ІНСТИТУТУ НМетАУ

   У 1962 році з ініціативи міської влади і Криворізького металургійного заводу "Криворіжсталь" був створений Криворізький вечірній металургійний факультет (КМФ) як регіональне відділення Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) для забезпечення фахівцями металургійного профілю інтенсивно заводу, а також агломераційних і випалювальних цехів гірничо-збагачувальних комбінатів.

   З моменту створення факультету приступили до роботи і викладачі металургійного циклу. Однак кафедра металургійних технологій (спочатку вона називалася кафедрою металургійного виробництва) як структурний підрозділ КМФ була створена лише в вересні 1968 року в складі: доцент, к.т.н. Кушніров В.Ф., доцент, к.т.н. Рудой Л.С. (Після захисту докторської дисертації професор, д.т.н.), старші викладачі, кандидати технічних наук Каменєв Р.Д. і Павленко І.І. в подальшому отримали звання доцентів, асистент Бабенко А.А.

   Першим завідувачем кафедри був обраний доцент Кушніров В.Ф., він же - декан КМФ ДМетІ, а вченим секретарем кафедри асистент - Бабенко А.А. На першому засіданні завідувач кафедри поставив перед колективом головні завдання: кадри: вдосконалення матеріальної бази і методичне забезпечення навчального процесу.

 У наступні роки до роботи на кафедрі приступили доценти, кандидати технічних наук: Боклан Б.В., Худик В.Т., Твердохліб В.І., Романченко В.Л., Шатоха І.З., Фомін А.П., Кузьменко А.Г., Донсков Є.Г. (Після захисту докторської дисертації професор, д.т.н.), старші викладачі Довга А.Л., Хаустова І.П. і Гайдаренко А.І.

   У вересні 1971 року завідувачем кафедрою був обраний кандидат технічних наук, доцент Каменєв Р.Д. До початку 1972-1973 року були створені лабораторії підготовки сировини до доменної плавки, доменна лабораторія, фізичної та аналітичної хімії, теорії металургійних процесів, коксохімічного виробництва, прокатна лабораторія, лабораторія ливарного виробництва, а також лабораторії загальної хімії та фізики, які кафедра займалася. Були створені і оснащені сучасним обладнанням, моделями і плакатами предметні аудиторії з усіх дисциплін кафедри.

   Викладачі кафедри мали великий виробничий і науковий досвід. Так, завідувач кафедри доцент Кушніров В.Ф., тривалий час працював на Криворізькому коксохімічному заводі (ККХЗ), доцент Шатоха І.З. до приходу на кафедру завідував лабораторією в Східному ВУГЛЕХІМІЧНИЙ інституті (ВУХІН), доценти Р.Д. Каменєв і І.І. Павленко були начальниками дослідних лабораторій в ЦЗЛ заводу "Криворіжсталь", доценти Боклан Б.В. і Донсков Є.Г. мали великий досвід виробничої роботи в доменному цеху №1 заводу "Криворіжсталь".

   У 1976 році кафедру очолив доцент, к.т.н. Шатоха І.З. і протягом 20 років організовував її навчально-наукову роботу. У 1976 році кафедра поповнилася доцентом, к.т.н. Несмашна Л.А., колишнім начальником цеху уловлювання ККХЗ і асистентом Сичовим П.Л.

У 1979 році на кафедру прийшов працювати Лялюк В.П., а в 1982 році - доцент, к.т.н. Жірновскій В.С., який до цього працював Сталеплавильники заводу ім. Ілліча (Маріуполь) та асистентом Григор'єва В.Г. в подальшому доцент, к.т.н. У 1985 році на кафедру прийшов працювати доцент, к.т.н. Серветник В.М.

Багато робіт співробітників кафедри мають наукове визнання в Україні та за її межами. Свого часу доцент Худик В.Т. став лауреатом Державної премії Ради міністрів СРСР за розробку технології та обладнання для термозміцнення арматурного прокату.

 
  

З 1 вересня 1997 року та по серпень 2008 року кафедру очолював доцент, к.т.н., в подальшому доктор технічних наук, професор Лялюк В.П. (З 2008 по 2011 рік головний технолог аглодоменного і коксового виробництва підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" і за сумісництвом професор кафедри), а з листопада 2011 року - знову очолив кафедру.

   У 1997 році після чергової реорганізації факультету на кафедру повернулися доценти Худик В.Т. і Твердохліб В.І., а також прийшов доцент, к.т.н. Могильов В.К. З 1997 року кадровий склад кафедри став динамічно розвиватися, на кафедру прийшли викладати доценти, к.т.н. Башлій Ф.І., Амельченко А.С., Ляхова І.А., старший викладач Свист Н.Ю.

   З 1997 року на кафедрі викладали за сумісництвом професора, доктора технічних наук Губін Г.В., Товаровський І.Г., Бережний М.М. і Замицкій О.В. З 2000 року кафедра поповнилася доцентом, к.т.н. Журавльовим Ф.М., до цього пропрацювали 35 років в інституті Механобрчермет завідувачем лабораторією фізико-хімічних і металургійних досліджень властивостей окускованного сировини, перейменування в лабораторію окускования і термообробки залізорудних концентратів.

  З 2002 по 2004 рік кафедра поповнилася доцентами, кандидатами технічних наук Логвинова В.П., Климовичем Г.Б., Пастушенко З.З. (До цього пропрацювала 15 років науковим співробітником інституту Механобрчермет), асистентом Кассім Д.А., в подальшому після захисту дисертації доцент, к.т.н. У цей період кафедра поповнилася старшими викладачами: Радько Н.Г., Приходько Е.В., Кизим Е.А., Сусло Н.В., Панченко А.М., Куликом А.А., Карповим В.В., а також Глуходедом В.М. і Футрук П.А., які мають великий виробничий досвід роботи на ККХЗ.

   У 2004 році на кафедру прийшов працювати доцент, к.т.н. Різницька І.Г. має великий досвід роботи в аглодоменному виробництві комбінату "Криворіжсталь (1981-1988 рр. головний доменщик комбінату" Криворіжсталь "). У цьому році на кафедрі став викладати доцент, к.т.н. Керівник В.В., який пропрацював 23 роки в інституті Механобрчермет і прийшов на кафедру з посади заступника директора з науково-дослідної та конструкторської роботи. У 2007 році на кафедру прийшов працювати з посади начальника лабораторії вторинних ресурсів технічного управління "АрселорМіттал Кривий Ріг" доцент, к.т.н. Ревенко А.В.

  З вересня 2008 року по серпень 2011 кафедрою керував доктор технічних наук, професор Донсков Є.Г., до цього також працював головним технологом аглодоменного і коксового виробництва підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" і професором кафедри за сумісництвом, а з липня по листопад 2011 року кафедру очолювала к.т.н., доцент Пастушенко З.З. З листопада 2011 року та по теперішній час, кафедру очолює доктор технічних наук, професор Лялюк В.П.

   У 2012 році на кафедрі почав працювати доцент, к.х.н. Коваленко І.М. він прийшов на кафедру з посади директора "Науково дослідного інституту промислових технологій". В цьому ж році на кафедрі стали працювати доценти, кандидати технічних наук Клюєв Д.Ю., Коренко М.Г. і старші викладачі Чумаков В.П., Вітітнёв Ю.І., Прокопенко І.С., Черкашин С.А., асистент Чупринов Є.В.

   За свою історію кафедра металургійних технологій готувала інженерів вищої кваліфікації за спеціальностями: хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів, металургія чорних металів (спеціалізації: окускование металургійної сировини, металургія чавуну і металургія сталі), ливарне виробництво чорних і кольорових металів, обробка металів тиском. В даний час кафедра металургійних технологій випускає бакалаврів і магістрів за спеціальностями "Металургія чорних металів" (спеціалізації: окускование металургійної сировини, металургія чавуну, металургія сталі) і "Обробка металів тиском".

 Доцент, к.т.н. Донсков Є.Г. читає лекцію з теорії доменної плавки.

 Доцент, к.т.н. Шатоха І.З. проводить консультацію з влаштування коксової батареї.

 Лекцію за технологією доменної плавки читає доцент, к.т.н. Журавльов В.М.

 Лекцію за технологією розливання сталі читає доцент, к.т.н. Серветник В.М.

 Лекцію по автоматизації виробничих процесів читає професор, д.т.н. Лялюк В.П.

 Президент Національної Академії Наук України Патон Б.Є. вручає премію НАНУ імені З.ІІ. Некрасова професору Лялюк В.П.

 Кафедра металургійних технологій 2002 р.

 Кафедра металургійних технологій 2012 р.

 Кафедра металургійних технологій 2013 р.

 Професор Лялюк В.П. і доценти Різницька І.Г. і Кривенко В.В. в управлінні персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" при розподілі студентів кафедри по цехам, відділам і лабораторіях підприємства.

Доцент Серветник В.М. і професор Лялюк В.П. - учасники міжнародної конференція сталеплавильників 2014 року "Сучасні технології сталеплавильного виробництва" на підприємстві ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Генеральний директор комбінату "Криворіжсталь" А.В. Сокуренко і технічний директор комбінату В.А. Шеремет з викладачами кафедр металургійних технологій та МОМЗ приймають рішення про впровадження в доменному цеху №1 комбінату нового засипного апарату з пелюстковим розподільником шихти

Професор Лялюк В.П. (Провідний секції «Гірничорудного виробництва і сировини») виступає з доповіддю «окускованний залізорудний матеріал, який об'єднує кращі металургійні характеристики агломерату та обкотишів» на Міжнародному металургійному форумі «Наука та інновації» (Київ, 2-3 жовтня 2017 рік)

Викладачі кафедри (старший викладач Чупринов Є.В., професор Лялюк В.П., доцент Кривенко В.В., старший викладач Радько Н.Г. і доцент Коренко М.Г.) - учасники VII міжнародної конференції сталеплавильників (23-24 листопада 2017 року) на підприємстві ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".