Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Данильченко Ю.М. – д.т.н., проф., зав. каф., ММІ НТУУ «КПІ».

danilchenko.jpg

Данильченко Юрій Михайлович, професор, доктор технічних наук,

завідувач кафедри «Прикладна механіка» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

 

Освіта, наукові ступені та звання:

- 1982 р. інженер-механік, спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», Тернопільська філія Львівського політехнічного інституту, м. Тернопіль;

- 1987 р. кандидат технічних наук, спеціальність 05.03.01 «Процеси механічної і фізико-хімічної обробки, верстати та інструменти», Московський верстатно-інструментальний інститут, м. Москва;

- 1995 р. – доцент по кафедрі верстатів та інструментів, Тернопільський приладобудівний інститут, м. Тернопіль;

- 2004 р. доктор технічних наук, спеціальність 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ;

- 2007 р професор по кафедрі конструювання верстатів та машин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

 

Наукова діяльність.

Наукові інтереси – кінематика та процеси формоутворення на металообробних верстатах, динаміка і точність шпиндельних вузлів, точність обертання підшипників кочення, вібродіагностика шпиндельних вузлів на опорах кочення.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, включно 2 монографії, 3 навчальні посібники, понад 20 патентів.Вгору: Члени програмного комітету