Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Dzjubenko Nikolay Ivanovich photo

Dzjubenko Nikolay Ivanovich

senior teacher

Contacts:

E-mail: kphysvos@meta.ua

Phone : 3748-055

Room : 511-а

The senior teacher, the trainer on track and field athletics, the chief of sports camp *Drujba *

1. Дзюбенко М.І. Концепція П.Ф. Лесгафта як передумова реформування сучасної вузівської дисципліни ”Фізичне виховання” / Дзюбенко М.І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2011. Вип. 91. Т.І, С. 116-119. –(Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). (фахове)

2. Дзюбенко М.І. Непрофесійна фізкультурна освіта студентів як напрямок реформування вузівської дисципліни ”Фізичне виховання” / Дзюбенко М.І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2011. Вип. 91. Т.І, С. 120-123. –(Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). (фахове)

3. Дзюбенко М.І. Роль викладача і ВНЗ у формуванні студента, як фізкультурно-освіченої та діяльної особи / Дзюбенко М.І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. Вип. 98. Т.ІІ, С. 35-38. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). (фахове)

4. Дзюбенко М.І. До розробки алгоритму управління власним здоров’ям (у контексті концепції В. В. Приходька) / Дзюбенко М.І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. Вип. 98. Т.ІІІ, С. 126-129. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). (фахове)

5. Чекмарьова Н.Г. Розвиток здібності до відчуття часу в системі спортивного відбору для занять спринтерським бігом / Н.Г.Чекмарьова, В.А.Хаджинов, А.О.Сеймук, М.І.Дзюбенко // Легка атлетика у навчальному процесі учнівської та студентської молоді : Всеукр.наук.-метод. конф., 16 травня 2013 р. : зб. матер. – Кривий ріг, 2013. – С. 194 – 199.

6. Сеймук А.О. Зміна працездатності та стану здоров’я тренера у процесі роботи на змаганнях / А.О. Сеймук, М.І. Дзюбенко, А.Г. Бондарєвський, В.В. Тесевич // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : матер. 73 міжнар.наук.-практ.конф., 23-24.05.2013 р. : тези доповіді. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 330-331.

7. Сеймук А. Поетапне навчання самонавіюваному відпочинку / Анатолій Сеймук, Валерій Хаджинов, Тетяна Глоба, Микола Дзюбенко // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 10–11 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. – С. 375 – 380.

8. Приходько В.В. Об особенностях медицинского образования в ходе становлении современного специалиста-врача / В. В. Приходько, Н. И. Дзюбенко // Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична, психологічна : матеріали І установчої наук.-практ. конф., 28 листопада 2014 р. – Київ, 2014. - С. 131-133. (тези)

9. Сеймук А. Стрес та саморегуляція стану сучасного працівника / Анатолій Сеймук, Валерій Хаджинов, Микола Дзюбенко // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 304 – 306.

10. Приходько В. В. От непродуктивной практики "Клубов по інтересам" – к логике устойчивого развития отечественного футбола / В. В. Приходько, Н. И. Дзюбенко // Фізична культура, спорт та здоров’я : матер. ХІV Міжнар.наук.практ. конф., 10-12 грудня 2014 р. – Харків : ХДАФК, 2014. – С. 247-252. (тези)

11. Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г., Дзюбенко М. І., Чернявська О.А. Методичні вказівки для вивчення техніки видів легкої атлетики з дисципліни ”Фізичне виховання” для студентів напряму 6.050401 – металургія. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 40 с.