UA    RU    EN   
User name
Password
National metallurgical academy of Ukraine

Акредитація

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №713-л від 23.05.2019 з 10 червня по 12 червня2019 року на кафедрі обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова НМетАУ працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Технологія та обладнання обробки металів тиском» зі спеціальності 136 Металургія.

     До складу комісії входили:
-голова комісії: Алієв Іграмотдін Серажутдінович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Донбаська державна машинобудівна академія;
- член комісії: Явтушенко Олександр Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри обробки металів тиском, Інженерний інститут, Запорізький національний університет.
      Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки  студентів за бакалаврською програмою "Технологія та обладнання обробки металів тиском". 

*******

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №103-л від 22.01.2019 з 06 лютого по 08 лютого 2019 року на кафедрі обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Обробка металів тиском» спеціальності 136 Металургія.

 До складу комісії входили:
-голова комісії: Кухар Володимир Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Приазовський державний технічний університет;
- член комісії: Максименко Олег Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Дніпровський державний технічний університет.
      Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки магістрів за ОПП "Обробка металів тиском". 


Applications

visnovki_ekspertiv_bakalavr.pdf (visnovki_ekspertiv_bakalavr.pdf 18990 kb)

komd_8412.pdf (komd_8412.pdf 18990 kb)

akreditazia_omd-omd.pdf (akreditazia_omd-omd.pdf 20758 kb)facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

Schedule of teachers consultations

History of the department

Educational activity

Science

The international cooperation

For applicants

Students' life

Graduate Work

distance education

job placement

Акредитація

Матеріали для акредитації

Educational programs