Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Шмальченко Людмила Олександрівна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ - ДИРЕКТОР КАЗНАЧЕЙСТВА ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ВИПУСКНИЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1990р.)

Працюючи в команді найбільш інновацій­ного банку в Україні, Людмила Олександ­рівна Шмальченко дбає, щоб надання послуг було максимально зрозумілим та прозорим для клієнтів. Досвідчений орга­нізатор і менеджер, ефективно здійснює управління колективом, спрямовуючи роботу на досягнення позитивних результатів. Одним з найбільш визнач­них досягнень професійної діяльності Людмила Олександрівна вважає проведення операцій із за­лучення коштів на міжнародному фінансовому рин­ку - єврооблігацій, сек'юритизації (іпотека, автокре- дитування). Ці фінансові інструменти Приватбанк залучив у 2003 р. вперше в новітній історії україн­ської банківської системи. Процедура розміщення була публічною й такою, що відповідала усім міжна­родним стандартам. Операції отримали рейтинг ін­вестиційного класу із вищим значенням, ніж був на момент розміщення рейтингу суверена (держави).

Народилася 24 лютого 1968 р. у м. Дніпропет­ровськ. У 1985 р. вступила до Національної металур­гійної академії України, здобула освіту за спеці­альністю «Економіка під­приємства». Найтепліші спогади Людмила Олек­сандрівна залишила про досвідчених викладачів, які відіграли значну роль не тільки у становленні її як професіонала, але й як особистості. Знання, що передали Т.Т. Бень, А.О. Спасов, Т.Б. Ігнашкіна, актуальні і затребува­ні досі, вважає Людмила Шмальченко. Саме систем­ний підхід до справи допо­магає вирішувати складні завдання у сучасних реалі­ях, тримати руку на пульсі економічних змін у ринкових відносинах. «Недарма кажуть, що рідні стіни інституту зігрівають, - каже Людмила Шмальченко. - Завжди приходжу сюди із задоволенням».

Отримавши диплом, випускниця навчального за­кладу у жовтні 1990 р. продовжила навчання в аспі­рантурі, працювала асистентом кафедри інституту. З червня 1994 р. почала працювати у департаменті ресурсів комерційного банку «ПриватБанк» - одно­го з перших, створених в Україні. З 2002 р. - керівник міжбанківського бізнесу - директор Казначейства, з лютого 2005 р. - заступник голови правління - ди­ректор Казначейства.

Ініціативний, відповідальний керівник, успішно координує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів у різних сегментах фінансового ринку, провадить ділові переговори з банками-партнерами. Людмила Шмальченко, приймає зважені рі­шення, має неоцінений досвід роботи у переважній більшості напрямків діяльності банку.Вгору: Видатні випускники академії