Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Хоменко Сергій Опанасович

ДИРЕКТОР ТОВ "ТЕХНІК МАШИНЕСІНТЕРНЕШЕНЕЛ", КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1977р.)

 

Людина новітньої формації з глибокими знаннями і перспективним мисленням, Сергій Опанасович Хоменко вчасно від­чув своє покликання, зробивши його справою життя.

Народився 5 травня 1955 р. у Дніпропетровську. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському мета­лургійному інституті за спеціальністю «Ливарне ви­робництво чорних та кольорових металів». Теплим словом згадує викладачів М.І. Гасика, О.М. Руднєва, Г. О. Білая, М.П.Котішова, О.В.Соценка, які навчили самодисципліні, наполегливо працювати і досягати результату. У студентські роки захопився фотогра­фією, дописував до інститутської газети «Кадри ме­талургії». У рідному вузі закінчив аспірантуру. 3 1980 по 1992 рр. працював науковим співробітником ка­федри ливарного виробництва. В 1987 р. Сергію Опанасовичу присвоєно вчений ступінь кандида­та технічних наук. Автор 12 статей та публікацій, має 5 авторських свідоцтв.

Переломним у трудовій біографії вважає початок дев'яностих років, коли з'явилися підприємства з недержавною формою власності. «Людям, що відва­жилися взяти на себе відповідальність за долі своїх працівників, - згадує Сергій Опанасович, - довелось швидко вчитися нової справи, на практиці набувати навичок управлінця, економіста, плановика, кадро­вика, розширювати свій світогляд». Сергію Хоменку пощастило, дружина Людмила Самсонівна цілком розділяла його починання, разом організували сі­мейний бізнес.

Відтак Сергій Опанасович очолив власне під­приємство - директор і засновник компанії «Тех­нік Машинес Інтернешенел», яка понад два десятиліття є офіційним дилером німецької сільсь­когосподарської продукції в Україні. Спочатку у 1992 р. заснували ТОВ «Фуд Трейд Продакшн», яке уклало дилерські угоди з провідними вироб­никами сільськогосподарської техніки німецькими фірмами CLAAS, LEMKEN, AMAZONE. В 2000 р. під­ приємство реорганізовано в ТОВ «Технік Машинес Інтернешенел». Головними напрямками діяльнос­ті є реалізація сільськогосподарської техніки, ма­шин, приладів та механізмів, гарантійне й сервісне обслуговування, постачання запасних частин, на­дання консультаційних послуг з технічних питань. Вся продукція має сертифікати якості на відповід­ність українським стандартам, а також ISO 9001. Крім того, спеціалісти фірми надають послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур. За остан­ні роки сільськогосподарським підприємствам Дні­пропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької та Кіровоградськоїобластей поставлено понад 1000 зернозбиральних комбайнів. Відкрито філію підпри­ємства в місті Мелітополі, Харкові, а також новий склад запасних частин у Дніпропетровську.

Колектив ТОВ «ТМІ» нагороджено дипломами ба­гатьох сільськогосподарських виставок, відзначено званням «Імпортер року» (2008,2010), «Лідер галузі» (2010, 2012, 2013), листами подяки Дніпропетров­ської обласної держадміністрації. У квітні 2011 р. Сергія Хоменка нагороджено орденом «Професіо­нал галузі». Пишаються у ТОВ «ТМІ» кращими праців­никами, серед яких комерційний директор та спів­власник В.М. Бабенко, начальник сервісної служби О.І.Чуднивець, начальник відділу запасних частин О.П. Пахомов, начальник сільськогосподарської ді­лянки О.М. Бровар, головний бухгалтер І.М. Макси- менко.

Директор знаного підприємства небайдужий до благодійницької діяльності: постійно надає матері­альну допомогу ветеранам та інвалідам Великої Ві­тчизняної війни, товариству сліпих, дитячим будин­кам району.

Життєве кредо Сергія Опанасовича: «Завжди за­лишатися чесним із самим собою і людьми; не сходи­ти з дороги і завжди виконувати поставлені задачі».

Одружений. Дружина Людмила і син Артем пра­цюють з батьком на підприємстві, а донька Олена виховує двох дітей.
Вгору: Видатні випускники академії