Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Терещенко Алла Петрівна

ДИРЕКТОР 3 АДМІНІСТРАТИВНИХ ПИТАНЬ КОМПАНІЇ «ІНТЕРПАЙП»

ВИПУСКНИЦЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (1986р.)

Успішна жінка-керівник Алла Петрівна Терещенко пройшла шлях професійного зростання у металургійній промисловості від інженера-економіста до управлінської посади та доклала особистих зусиль до розбудови Компанії ІНТЕРПАЙП, нині широко відо­мої в Україні та світі. Поряд із розвитком компанії відбувалося її професійне та особистісне становлен­ня. Сьогодні вона впевнено ділиться своїм багатим досвідом із випускниками академії, яка свого часу стала першим щаблем дорослого життя.

Народилася 14 липня 1964 р. у м. Дніпропет­ровськ. З 1981 до 1986 рр. навчалася на економіч­ному факультеті ДМетІ за спеціальністю «Економіка і організація металургійної промисловості». Остаточ­но визначитися із майбутнім фахом допомогло від­відування Нижньодніпровського трубного заводу: на власні очі побачивши, як плавиться метал, Алла Петрівна вирішила пов'язати життя з цією сферою.

Роки навчання в металургійному інституті нав­чили бути відповідальною, дисциплінованою та ці­леспрямованою. Саме тут, завдяки людям, які були поруч, особливій атмосфері навчального закладу, завданням, що перед нею ставились (часто складни­ми), вона чітко усвідомила, що не можна зупинятися у власному розвитку, зокрема особистому, а ще - не існує безвихідних ситуацій, а нові і складні задачі - це дуже цікаво. Враховуючи природні організаторські здібності А.П.Терещенко, успішною була її робота як комсорга групи. Яскравими спогадами студентських часів стали численні практики за фахом, конференції та суботники, які згуртовували студентсво, привчали до роботи в колективі. Цінний досвід спілкування з людьми різного віку й характеру здобула під час двох місяців роботи на залізниці у будзагоні. Мала місце й художня самодіяльність, була учасницею студентсько­го хору, у складі якого брала участь у різних конкурсах.

Трудове становлення розпочала у Всесоюзному науково-дослідному і конструкторсько-технологіч­ному інституті трубної промисловості стажером економічної лабораторії, через рік уже працюва­ла інженером, з 1989 р.- самостійно очолювала напрямок з розрахунку економічної ефективності від впроваджених раціональних пропозицій і від­криттів для всього інституту.

У 1992 р. перейшла на посаду інженера-економіста до малої фірми «Метаброк», де розпочалася іс­торія успіху Компанії ІНТЕРПАЙП. У 2000 р. створено Компанію ІНТЕРПАЙП, а А.П.Терещенко призначе­но головним асистентом генерального директора. Пізніше, у 2005 р., очолила напрям адміністративних і соціальних питань компанії. На часі було створен­ня транспортного підприємства, єдиного медично­го центру, дитячого табору, адміністративних служб на всіх заводах, що входять до складу Компаніі, відкриття офісів у різних країнах світу тощо. У 2013- 2014 рр. основну посаду поєднувала з обов'язками HR-дирекгора на ІНТЕРПАЙП СТАЛІ.

З 2007 р. розпочалося будівництво першо­го в Україні та Східній Європі інноваційного заводу ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ. Алла Петрівна очолила напрям створення нової культури виробництва з ураху­ванням світових стандартів - від сучасного адмі­ністративно-побутового корпусу і комфортної їдаль­ні до ергономічного і навіть модного спецодягу. У 2012 р. відбулося відкриття заводу. У 2013 р., будучи на посаді HR-дирекгора на ІНТЕРПАЙП СТАЛІ започат­кувала проект внутрішнього кадрового резерву ком­панії "STEEL FLOV" для навчання молодих спеціаліс­тів за будь-яким фахом, які мають на меті змінити своє життя і згодні прийняти нову культуру виробництва.

На сьогодні в Компанії ІНТЕРПАЙП налагоджено співпрацю із Національною металургійною акаде­мією України: проводяться регулярні презентації, студенти та випускники залучаються до роботи у но­вих проектах. З роками не втратилися зв'язки з аль­ма-матер, деякі з випускників 1986 р. стали колега­ми. У родині А. П. Терещенко дипломи НМетАУ також мають мама, дядько та кузен Алли Петрівни.

У напружених буднях, сповнених відповідальної роботи, не зійти з наміченого курсу Аллі Терещенко допомагає життєве кредо: «Йдучи вперед, завжди мрій. Якщо мрієш - ти живеш, а якщо живеш - попе­реду завжди нові плани».Вгору: Видатні випускники академії