Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пройдак Юрій Сергійович

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ НМетАУ

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1974р.)

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки. За особистий внесок у становлення, зміцнення і розвиток Придніпровської Молдавської Республіки нагороджений Орденом Пошани. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974, інженер-металург). Проректор з наукової роботи (2001 - тепер.  час), віце-президент академії наук вищої школи. Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: теорія процесів модифікування структури металу і керування формуванням вторинних фаз, термодинамічні та кінетичні дослідження процесу кристалізації в електропереплавних процесах, фізико-хімічний і термодинамічний аналіз шлакових розчинів для десульфурації колісної сталі. Опублікував понад 250 наукових робіт, в т.ч. 25 авторських свідоцтв і патентів України та Росії, 4 монографії, 8 навчальних посібників. Основні роботи: "Регламентація сірковмісних включень при модифікуванні вуглецевої сталі халькогенідів", "Електрошлаковий переплав - ефективна технологія підвищення якості колісного і підшипникового металу". Голова спеціалізованої вченої ради Д.08.084.02 по захисту докторських і  кандидатських дисертацій.
Вгору: Видатні випускники академії