Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Полянський Михайло Миколайович

ГОЛОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ ГРУПИ КОМПАНІЙ «ТЕРМОХОЛДІНГ»

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1985р.)

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1993р.)

Михайло Миколайович Полянський - яскравий приклад людини, яка на кож­ному етапі свого життя гідно виконує доручену справу - чи то професія то­каря і слюсаря, чи посада керівника потужної організації.

Народився 21 листопада 1956 р. у м. Марганець Дніпропетровської області. У Національній металур­гійній академії України здобув дві вищі освіти. Отри­мав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальніс­тю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти» (1985), а також економіста за спеціальністю «Економіка та управління вироб­ництвом» (1993).

Вважає, що академія була добрим стартовим майданчиком для подальшого становлення, дала базу, яка дозволяє кожному інженеру адаптувати­ся в будь-яких умовах розвитку металургійної галу­зі. Найбільш запам'яталися лекції з курсу «Теорія ма­шин і механізмів».

Трудову діяльність Михайло Полянський розпо­чав учнем токаря у механоскладальному цеху Мар­ганецького рудоремонтного заводу. Відслуживши в армії, працював слюсарем механоскладальних ро­біт на Марганцевій стрічкоткацькій фабриці (1977- 1981), де постійно підвищував розряд. Згодом за цією ж спеціальністю - на Дніпропетровському ма­шинобудівному заводі (1981-1983). Потім влашту­вався на Дніпровський радіозавод, де на нього очі­кує кар'єрний ріст: інженер-технолог бюро нових виробів, керівник групи механічної збірки (1985), з 1988 р. - заступник начальника технологічного від­ділу, заступник головного технолога заводу.

Нині Михайло Миколайович обіймає посаду голови ради директорів групи компаній «Термо- холдінг». Так, один з найголовніших підрозділів - ТОВ «ВЕСАМ», створений у 1995 р., виконує комплекс інженерних робіт із створення мікроклімату (венти­ляція, кондиціювання, опалення, водопостачання І каналізація) в офісних, житлових будівлях, торгових центрах, об'єктах зв'язку, культурних, спортивних та розважальних центрах, промислових об'єктах, бу­диночках за індивідуальним проектом. Використо­вуючи потужності власного цеху з виробництва по­вітроводів з оцинкованої сталі, ТОВ «ВЕСАМ» має можливість виготовляти більш 1000 м2 виробів що­місяця.

Упродовж 2001-2006 рр. у групі компаній «ІВІК- Дніпро», працівники «ВЕСАМ» виконували роботи з монтажу систем кондиціювання, опалення, запуску- наладки, а також систем вентиляції. Встановлювали кондиціонери, системи опалення (з установкою те­плових насосів) та водопостачання в області та за її межами. Співпраця з компаніями: «Київстар», UMC, «Укртелеком», ПУМБ, «Дніпроенерго».

Сервісний центр ТОВ «Термосгандарт» забезпе­чує обслуговування з кондиціювання та вентиляції в регіоні Дніпропетровської області. ТОВ «ВЕСАМ» відкрило сервісні центри у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в м. Кіровоград.

Підприємство ТОВ «ВЕСАМ» і регіональні сервісні центри мають багаторічний практичний досвід ро­боти з обслуговування, ремонту та установки кон­диційного обладнання на об'єктах ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем». Серед основних клієнтів: «Експортно-Імпортний банк», «МТ-банк» (м. Кременчук), «Індустріалбанк» (м. Запоріжжя), «Прем'єр банк» (м. Дні­пропетровськ), АТЗТ «Дніпровинторг», об'єкти UMC, Перший Український міжнародний банк, КБ «Півден­не», об'єкти ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем», «Дніпрообленерго» і ресторан «Велика ложка» у м. Запоріжжя.

Кредо Михайла Миколайовича - невтомно і якіс­но працювати. Адже вентиляція і кондиціювання створюють комфорт і затишок у будь-якому примі­щенні - від квартири до офісу. Тим паче компанія «Термохолдінг» обслуговує кілька областей України.

Одружений. Виховав трьох дітей. В родині Ми­хайла Полянського Національну металургійну ака­демію також закінчив рідний брат Дмитро, донині працює за спеціальністю.
Вгору: Видатні випускники академії