Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Перцев Олег Мойсейович

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ»

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1969р.)

Саме про таких людей кажуть: досяг висо­кої майстерності у своїй справі. Олег Мой­сейович Перцев має багаторічний досвід роботи в металургійній галузі, працював на кількох провідних заводах, вивчив до­сконало всі виробничі процеси. Освоїв кілька робо­чих спеціальностей, обіймав посади керівника «най- гарячіших» ділянок цехів.

Народився 16 грудня 1946 р. у Дніпропетров­ську. Здобув освіту на технологічному факульте­ті Дніпропетровського металургійного інституту за спеціальністю «Обробка металів тиском». Завдячує педагогам, від яких отримав якісні знання, що успіш­но згодилися в подальшому. Утім й сам завжди мав цікавість до нових технологій.

Трудову діяльність розпочав на Нижньодніпров­ському трубопрокатному заводі ім. К.Лібкнехта: в 1972 г. - бригадир нарізної ділянки, 1973 г. - змін­ний майстер ділянки обробки та здачі обсаднихтруб з нарізкою, з 1974 р. - начальник зміни трубопрокат­ного цеху №4, упродовж 1978-1982 рр. - старший майстер ділянки обробки і здачі обсадних труб з на­різкою цеху.

Згодом перейшов працювати на Дніпропетров­ський металургійний завод ім. Комінтерну. Олег Мойсейович займався виробництвом на «спекотних» ділянках: вальцювальник стану гарячого про­кату 6-го розряду (1982), майстер сортопрокатного цеху, дротяний стан гарячого прокату (1982-1985). Того ж року переведений до Дніпропетровського метизного виробничого об'єднання, де працював
оцинкувальником гарячим способом. З 1989 р. - начальник відділу матеріально-технічного поста­чання, з 1992 р. - заступник генерального дирек­тора із зовнішньоекономічних зв'язків, начальник відділу матеріально-технічного постачання і зов­нішньоекономічних зв'язків, у 1995 р. - заступник генерального директора з виробництва та комер­ційних питань. Упродовж 1995-2001 рр. - комер­ційний директор, перший заступник голови прав­ління.

З 2008 р. Олег Мойсейович - голова наглядо­вої ради ПрАТ «Гарант Метиз Інвест». Компанію «Га­рант Метиз Інвест» засновано у Дніпропетровську в 2005 р., тоді ж був розроблений план будівництва нового заводу з виробництва металовиробів. За­вдяки налагодженню зв'язків із зарубіжними парт­нерами мєтизний завод оснащено сучасним облад­нанням. Це обладнання 4-го покоління з високими показниками продуктивності та зниженою енер­гоємністю до 30-50% порівняно з обладнанням 3-го покоління, впроваджено системи на знижен­ня або повного усунення навантаження на еколо­гічну систему України. Переробка відпрацьованих розчинів має замкнутий цикл, витяжну вентиляцію змонтовано з полімерних матеріалів, що забезпечує її довговічність. Частину продукції орієнтовано на країни Європейського Союзу (Італія, Іспанія, Поль­ща, Німеччина).

У вільний час Олег Мойсейович захоплюється колекціонуванням символів міст усіх країн.

Життєве кредо: «В усьому здоровий глузд».

 Вгору: Видатні випускники академії