Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Острейко Євген Олегович

ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГУ «ПОЛІПРОМ», КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1984р.)

Народив­ся 18 липня 1962 р. у м. Дніпропетровськ. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському металургійному інституті за спеціальністю «Електрометалургія сталі та феросплавів». Колектив кафедри завжди надавав підтримку, спілкування студента з професором було доступним, а довіра і підтримка - зобов'язували добре вчитися. Під час виробничої практики студенти не тільки збирали технічну інформацію, а й заробляли «гарячий стаж» на робочих місцях в цехах та дільницях металургій­них підприємств. Здібних студентів залучали до ви­конання науково-дослідних робіт. Крім того, у нав­чальному закладі справно працювали спортивні секції, чимало однокурсників брали участь у худож­ній самодіяльності. Дозвілля було цікавим і наси­ченим, після занять студенти зустрічалися в кафе і клубах інституту,

«Незабутні спогади залишила праця у будівель­ному загоні «Сплав-81», - згадує Євген Олегович. - Не знаю, наскільки знадобилася допомога студентів підприємству «Кривбасвибухпром», але ми все ро­били з повною віддачею, ставили мету, вболівали за спільний результат. Згодом це знадобилося в органі­зації власного бізнесу. З багатьма товаришами буді­вельного загону ми крокуємо по життю».

Ініціативні студенти самостійно організували велопохід Ленінград-Рига, а також спортивні спла­ви по річках Черемош і Шуя, взимку - лижні походи у Карпатах.

Після закінчення інституту навчався в аспіран­турі кафедри електрометалургії, працював молод­шим науковим співробітником. У 1990 р. захистив дисертацію під науковим керівництвом академіка НАН України М.І. Гасика У1992 р. разом з партнера­ми, співробітниками тієї ж кафедри Лівшицем Леоні­дом Мойсейовичем і Константиновим Олександром

Петровичем організував компанію «Поліпром», де працює вже понад двадцять років.

Холдинг «Поліпром» входить до трійки найбіль­ших європейських виробників деревного вугілля. Єдине на території колишнього радянського про­стору підприємство, що випускає повний спектр коагулянтів і реагентів для систем водопідготовки, очищення стоків, водооборотних систем, а також виробляє етилацетат, карбомідоформальдегідні смоли та інші продукти, асортимент яких постійно розширюється. Багато видів продукції виробляють­ся за власними винаходам і патентами, постачають­ся до більшості країн Євросоюзу, низки країн Афри­ки та Азії. У виробничих підрозділах і дослідницьких лабораторіях компанії працює чимало вчорашніх аспірантів, кандидатів технічних і хімічних наук На­ціональної металургійної академії України.

Євген Осгрейко - кандидат в консули Литовської республіки по Запорізькій області, займає чітку по­зицію з відстоювання незалежності і територіальної цілісності України.

Національна металургійна академія України для родини Острейко - другий рідний дім. Батько Олег Адамович працював розливальником сталі в мартенівському цеху Нижньодніпровського тру­бопрокатного заводу, зараз - пенсіонер. Дружина Олена - колишня студентка академії, нині обіймає посаду інженера контролю якості програмного продукту компанії ISD. Син Павло у 2012 р. отримав диплом магістра на кафедрі фізичної хімії, яку очо­лює професор Л.В. Камкіна, а також ступінь магістра в Granfield University (Велика Британія) за спеціаль­ністю «Water and Waste Inginiring». Дочка Ве­роніка працює в компанії PricewaterhouseCoopers, за фахом - економіст.

Життєве кредо Євгена Олеговича: «Обов'язково зробимо з нашої країни європейську державу, і ні­хто нам у цьому не завадить!»
Вгору: Видатні випускники академії