Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Мацко Юрій Юрійович

ДИРЕКТОР З ВИРОБНИЦТВА ТОВ «НВП НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2000р.)

Народився б вересня 1978 р. у м. Нікополь.

Закінчив Дніпропетровську металургійну академію. Вчився з цікавістю і легкістю, впевнився, що у виборі професії не по­милився. Бачив перспективи майбутньої діяльності, тому досконально вивчав види і власти­вості металів, способи обробки, а також основи еко­номіки.

Трудову діяльність Юрій Мацко почав помічни­ком майстра трубопрокатного цеху і дійшов до по­сади директора з виробництва ТОВ «НВП Нікополь­ський трубний завод».

Завод, де працює Юрій Юрійович Мацко, побу­довано на початку 30-х років. Відтоді підприємство набуло особливого статусу, обслуговує місто і за­безпечує роботою більшу частину населення Ні­кополя. Основним напрямком діяльності є вироб­ництво безшовних холоднодеформованих труб загального призначення, особливих тонкостінних та тонкостінних труб з вуглецевих, нержавіючих ма­рок сталей, сплавів на нікелевій основі для атомної енергетики, авіаційної, суднобудівної, машинобу­дівної, хімічної промисловості, підприємств обо­ронно-промислового комплексу (ОПК) України, Ро­сії, інших країн СНД.

Юрій Мацко, людина професійна і комунікабель­на, має багато ділових контактів з підприємствами різних галузей. Автор статей у фахових журналах.

У рідному місті Юрій Юрійович допомагає спор­тивно-оздоровчій організації інвалідів «АКВА», мета якої реабілітація людей з обмеженими особливо­стями.

Захоплюється ремонтом авто- і мототехніки.

Одружений, виховує сина і дочку.

Життєве кредо Юрія Мацка: «Ніколи не здавати­ся, у будь-яких ситуаціях йти тільки вперед!»

 Вгору: Видатні випускники академії