Національна металургійна академія України

Куцін Володимир Семенович

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»,

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК,

ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1972 р.)

Народився 14 травня 1950 р. у м. Сизрань Куйби- шевської області (Російська Федерація) у родині військовослужбовця. Батьки - учасники Великої Віт­чизняної війни, зв'язківці. З дитинства у Володими­ра Семеновича виховувалися такі якості, як дисци­плінованість, витримка, твердість характеру. Вони відіграли значну роль у його житті, сприяли станов­ленню його як успішного керівника найбільшого в Україні підприємства феросплавної галузі.

У 1972 р. закінчив Дніпропетровський металур­гійний інститут за спеціальністю «Обробка металів тиском» у групі МО-67. У студентські роки В.С. Куцін був командиром будівельного загону на цілині (Ка­захстан, Кустанайська та Тургайська області).

Трудова діяльність позначена роботою у Дніп­ропетровському інституті чорної металургії, на Дніпропетровському металургійному заводі іме­ні Комінтерну («Комінмет»), Дніпропетровсько­му металургійному заводі імені Г.І. Петровського, у ПАТ «Новомосковський трубний завод», у Дніпропетровській облдержадміністрації. Пройшов трудовий шлях від майстра і начальника цеху до го­ловного інженера і директора заводу. Обіймав поса­ду заступника голови - начальника управління гір­ничо-металургійного комплексу Дніпропетровської облдержадміністрації. З 1999 р. В.С. Куцін - голова правління, генеральний директор ПАТ «Нікопольсь­кий завод феросплавів».

Володимир Семенович значну увагу приділяє науковим дослідженням у феросплавній галузі. У 2012 р. захистив докторську дисертацію, опубліку­вав понад 6 наукових праць, має 15 винаходів. Є од­ним із засновників Української асоціації виробників феросплавів. У 2009 р. В.С. Куціну присуджено пре­мію НАН України за дослідження, присвячені темі утилізації відходів феросплавного виробництва, розробці технології використання відсівів, що утво­рюються під час дроблення феросплавів, шляхом виготовлення з них брикетів і подальшого викорис­тання у виробництві феросплавів.

З 2002 до 2006 р. як депутат Дніпропетровської обласної ради В.С. Куцін брав активну участь у ви­рішенні нагальних питань жителів Нікополя. У 2006- 2010 рр. - депутат Нікопольської міської ради, у 2010 р. обраний депутатом Дніпропетровської об­ласної ради. Входить до складу Національного олім­пійського комітету України.

Повний кавалер ордена «За заслуги», заслуже­ний металург України, удостоєний звання почесного громадянина міста Нікополя Дніпропетровської об­ласті. Відзначений почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Одружений, має двох доньок та чотирьох онуків. Старша донька вищий навчальний заклад обрала за прикладом батька: у 1997 р. закінчила Національ­ну металургійну академію України за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

У вільний час Володимир Семенович займаєть­ся спортом, перевагу надає футболу, бадмінтону, легкій атлетиці. Як справжній чоловік любить по­лювання та риболовлю. Читає історичну літературу, поповнює власну колекцію холодної зброї. Життєве кредо металурга: «Кожну справу доводити до завер­шення».Вгору: Видатні випускники академії