Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Куцін Володимир Семенович

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»,

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК,

ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1972 р.)

Народився 14 травня 1950 р. у м. Сизрань Куйби- шевської області (Російська Федерація) у родині військовослужбовця. Батьки - учасники Великої Віт­чизняної війни, зв'язківці. З дитинства у Володими­ра Семеновича виховувалися такі якості, як дисци­плінованість, витримка, твердість характеру. Вони відіграли значну роль у його житті, сприяли станов­ленню його як успішного керівника найбільшого в Україні підприємства феросплавної галузі.

У 1972 р. закінчив Дніпропетровський металур­гійний інститут за спеціальністю «Обробка металів тиском» у групі МО-67. У студентські роки В.С. Куцін був командиром будівельного загону на цілині (Ка­захстан, Кустанайська та Тургайська області).

Трудова діяльність позначена роботою у Дніп­ропетровському інституті чорної металургії, на Дніпропетровському металургійному заводі іме­ні Комінтерну («Комінмет»), Дніпропетровсько­му металургійному заводі імені Г.І. Петровського, у ПАТ «Новомосковський трубний завод», у Дніпропетровській облдержадміністрації. Пройшов трудовий шлях від майстра і начальника цеху до го­ловного інженера і директора заводу. Обіймав поса­ду заступника голови - начальника управління гір­ничо-металургійного комплексу Дніпропетровської облдержадміністрації. З 1999 р. В.С. Куцін - голова правління, генеральний директор ПАТ «Нікопольсь­кий завод феросплавів».

Володимир Семенович значну увагу приділяє науковим дослідженням у феросплавній галузі. У 2012 р. захистив докторську дисертацію, опубліку­вав понад 6 наукових праць, має 15 винаходів. Є од­ним із засновників Української асоціації виробників феросплавів. У 2009 р. В.С. Куціну присуджено пре­мію НАН України за дослідження, присвячені темі утилізації відходів феросплавного виробництва, розробці технології використання відсівів, що утво­рюються під час дроблення феросплавів, шляхом виготовлення з них брикетів і подальшого викорис­тання у виробництві феросплавів.

З 2002 до 2006 р. як депутат Дніпропетровської обласної ради В.С. Куцін брав активну участь у ви­рішенні нагальних питань жителів Нікополя. У 2006- 2010 рр. - депутат Нікопольської міської ради, у 2010 р. обраний депутатом Дніпропетровської об­ласної ради. Входить до складу Національного олім­пійського комітету України.

Повний кавалер ордена «За заслуги», заслуже­ний металург України, удостоєний звання почесного громадянина міста Нікополя Дніпропетровської об­ласті. Відзначений почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Одружений, має двох доньок та чотирьох онуків. Старша донька вищий навчальний заклад обрала за прикладом батька: у 1997 р. закінчила Національ­ну металургійну академію України за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

У вільний час Володимир Семенович займаєть­ся спортом, перевагу надає футболу, бадмінтону, легкій атлетиці. Як справжній чоловік любить по­лювання та риболовлю. Читає історичну літературу, поповнює власну колекцію холодної зброї. Життєве кредо металурга: «Кожну справу доводити до завер­шення».Вгору: Видатні випускники академії