Національна металургійна академія України

Гуров Вадим Миколайович

 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ II, III, IV СКЛИКАНЬ, ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ,

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН м. КРИВИЙ РІГ

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1959р.)

Народився 22 лютого 1937 р. у м. Кри­вий Ріг. Закінчив Дніпропетровський металургій­ний інститут за спеціальністю інженер-металург. На Криворізькому державному гірничо-металургійно­му комбінаті «Криворіжсталь» (нині - ПАТ «Арселор- Міттал Кривий Ріг») з 1959 до 1994 рр. пройшов шлях сталеплавильника від підручного сталевара до на­чальника цеху. Працював помічником майстра, за­ступником начальника цеху, заступником начальни­ка комплексу лабораторій, заступником головного інженера з техніки безпеки. Потім став керівником блоку відразу двох сталеплавильних цехів - марте­нівського та конверторного, що було на той час нова­цією у світі. Завжди цікавився новими технологіями, продумував власні підходи до виробництва. Автор і співавтор 56 винаходів та 18 наукових публікацій.

На міжнародних конгресах сталеплавильників в 1992-1993 рр. Вадим Миколайович обраний голо­вою мартенівськоїсекції. Голова постійної комісії СНД з перспектив розвитку мартенівського виробництва у рамках міжнародної асоціації сталеплавильників.

Депутат Верховної Ради України II, III, IV скли­кань, заступник голови Комітету з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіо­нів (1994-1998), перший заступник голови Комітету з питань промислової політики та підприємництва (2002-2005).

Вадим Гуров - ініціатор об'єднання «Криворіжсталі», завдяки чому всі виробничі потужності були консолідовані в межах єдиного гірничо-металургій­ного комплексу. Відповідний законопроект, автором якого був Вадим Миколайович, отримав підтрим­ку у Верховній Раді України. Згодом, В.М. Гуров ви­ступив з ініціативою іноземного Інвестування в ме­талургійний комплекс України з метою залучення нових технологій та світових стандартів управлін­ня виробництвом. Завдяки активній позиції Вадима Миколайовича був прийнятий Закон України «Про проведення економічного експерименту на підпри­ємствах гірничо-металургійного комплексу Украї­ни», дозволив вивести з кризи металургів. Головна ідея цього Закону - допомогти сильним підприєм­ствам, для яких були створені умови, а не пільги.

Саме Вадим Гуров ініціював у парламенті законо­проект, за яким один відсоток виручених від прода­жу «Криворіжсталі» коштів - 24 млрд грн - держав­на казна переказує в розпорядження криворізької міської громади. На меті мав хоч якось відшкодува­ти незручності, пов'язані з надмірним забруднен­ням довкілля шкідливими викидами металургійного виробництва, адже навколо Кривбасу виросло ціле покоління, якому не довелося пити воду з криниць та джерел рідної землі. Гроші йдуть на будівництво і реконструкцію водогонів.

Тісні зв'язки Вадим Гуров підтримує з рідним ви­шем, проводить конференції, виступає перед сту­дентами, допоміг кафедрі випустити посібник з ви­робництва сталі.

Дбає про молоду зміну. Зокрема, в ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» започаткував іменну стипендію Турова для підтримки профільних училищ, Криво­різького інституту, металургійного і коксохімічного технікумів НМетАУ. Кандидатів обирають самі сту­денти. Ще 2 стипендії будуть вручатися молодим на­уковцям. У 2002 р. заснував у м. Кривий Ріг баскет­больний турнір, за почесний трофей якого - Кубок Турова - змагаються юнацькі команди.

Плідну працю шанованого і почесного металурга відзначено державою. Нагороджений двома орде­нами Трудового Червоного Прапора, повний кава­лер ордена «За заслуги». Має Почесну відзнаку Пре­зидента України (1994), почесні грамоти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України (2003).

З дружиною Інною Леонтіївною виховали сина Андрія - випускник Національної металургійної ака­демії України та доньку Ольгу - випускниця Націо­нальної музичної академії України імені П.І. Чайков- ського, музикознавець.

Улюблений вислів Вадима Миколайовича, яким керується все життя: «Якщо бути, то бути кращим».Вгору: Видатні випускники академії