Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Гороховський Олег Володимирович

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - КЕРІВНИК НАПРЯМКУ «КРЕДИТНІ КАРТКИ ТА ЗАРПЛАТНІ ПРОЕКТИ»

ВИПУСКНИК ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1996р.)

Народився 19 вересня 1974 р. у Дніпропетров­ську. Здобув освіту в Національній металургійній академії Україні за спеціальністю «Економіка під­приємства». Завдячуючи професійному професор­сько-викладацькому складу вишу, отримав цінні те­оретичні знання. Насичене різноманітними подіями студентське життя, прищепило навички комунікації та командної роботи. Вже на останньому курсі Олег Гороховський почав свій трудовий шлях у Приват- Банку, стажувався на посаді куратора валютного управління. Працював куратором (1995-1996), обій­мав посаду начальника сектора по роботі з банками резидентами Управління кореспондентських відно­син (1996-1997). Згодом - заступ­ник начальника, потім - началь­ник Управління міжбанківського кредитування (1997-1999),

Відкритість до всього ново­го, нетерплячість до бюрокра­тії, уміння швидко приймати рі­шення - принципи роботи Олега Володимировича, які в подальшо­му сприяли професійній кар'єрі.

Упродовж 1999-2002 рр. - на­чальник Департаменту послуг на внутрішньому ринку - заступ­ник керівника загальносистем- ного корпоративного бізнесу, 2002-2005 рр. - керівник бізнесу обслуговування індивідуальних УІР-клієнтів. Продовжуючи від­повідати за цей напрямок, обій­має посаду заступника голови правління банку (2005-2008). Зго­дом - керівник напрямку «Кре­дитні картки та зарплатні проек­ти» (2008-2013).

З 2014 р. призначений на посаду першого за­ступника голови правління банку.

Заснований у 1992 р., нині комерційний банк «ПриватБанк» є лідером банківського ринку краї­ни, входить до десятки найбільших банків Європи за версією журналу ТЬе Вапкег, а за кількістю випуще­них кредитних карток - один з найбільших емітен­тів в Європі.

Має життєве кредо: «Шлунок старих заслуг не пам'ятає». Образний вислів з підтекстом: «Ми не ви­хваляємося минулими досягненнями, а прагнемо нових перемог».

 

 Вгору: Видатні випускники академії