Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Віщеня Валентин Валерійович

ДИРЕКТОР ТОВ«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2004р.)

Народився 8 червня 1979 р. у м. Дніпропет­ровськ. До Національної металургійної академії України вступив у 1998 р., вчився на заочному від­діленні факультету за спеціальністю «Економіка під­приємства». Із вдячністю згадує талановитих викла­дачів - Т.О. Зайцеву, Д.Е. Козенковата інших, які заклали підґрунтя для самостійного глибокого ви­вчення предметів, вимагали від студентів більше за програму.

На думку Валентина Віщені, академія дала не лише ключові теоретичні знання, які допомогли в управлінні персоналом, плануванні виробництва та розвитку технологічних можливостей підприєм­ства. Схеми та графіки, які вчились креслити, стали у нагоді в проектній роботі.

Навчаючись у виші, працював в «Інтерпайп НТЗ». «Поєднувати роботу та навчання було нескладно, коли маєш мету - вирости до керівника підприєм­ства, - каже Валентин Валерійович. - Щоденні жор­сткі графіки, напружений ритм навчили раціонально використовувати свій час. До того ж я був старостою групи». Студенти вважали одно- групника лідером: завзятий, жит­тєрадісний, наполегливий, та ще й вчився на «відмінно».

Трудовий шлях почав у відді­лі праці та заробітної плати інже­нером з організації та нормуван­ня праці ВАТ «НТЗ» (2001-2003), потім - спеціалістом (курато­ром проектів) управління з ін­вестицій та розвитку корпора­ції «Інтерпайп» (2003-2005). Далі у ТОВ «Інтерпайп Менеджмент» займав посаду ме­неджера проекту, працюючи в управлінні з оптимі- зації бізнесу (2005-2007) і у відділі оптимізації ви­робництва та сервісних функцій (2007-2008).

Стрімкий кар'єрний ріст очікував Валентина Ві- щеню у ВАТ «Інтерпайп НТЗ»: начальник управління збуту та транспортноїлогістики (2008-2009), началь­ник відділу з оплати праці (2009-2010), зрештою - директор з управління персоналом (2010-1014) у ПАТ «Інтерпайп НМТЗ», а також куратор корпора­тивного проекту налагодження роботи з вишами.

Коли Валентин Валерійович повернувся у стіни рідної альма-матер, був приємно вражений. Викла­дачі відразу впізнали його, щиро казали, що не сум­нівалися у його талановитості. Адже за перебування Валентина Віщені на посаді директора з управління персоналом «Інтерпайп НМТЗ» підприємство отри­мало почесне друге місце на міжнародному конкур­сі проектів НК-бренд у 2012 р.

ТОВ «Новомосковський посуд», найпотужні­ше підприємство з виробництва емальованого посуду в Україні, Валентин Валерійович очолює з 2014 р. Разом з командою однодумців розробив нові деколі для продукції, запустив проект «Шко­ла майстрів». Дбає про створення найкращих умов для співробітників: комфортні робочі місця, онов­лення побутових приміщень, якісне харчування в їдальні.

Зі спортивним азартом, захоплюється футболом, не пропускає яскраві матчі. Має доньку та сина. Се­стра Оксана, теж випускниця академії, нині працює на «Інтер­пайп сталі».

Життєве кредо Валентина Ві­щені: «Немає нічого неможливо­го». Міркування: «Легко сховати­ся за «не можу», «не знаю», «ніхто не робив такого раніше». То й що? Я буду першим, хто зробить! Наші межі існують лише в нашій уяві. Стирайте кордони, щоб до­сягати більшого!»


 Вгору: Видатні випускники академії