Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Величко Володимир Анатолійович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ДП «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2002 р.)

Народився 28 квітня 1980 р. у Дніпропетровську. У 1997 р. став студентом економічного факультету НМетАУ за спеціальністю «Фінанси та кредит». Згаду­ючи роки навчання, вдячний академії за надані нави­чки системної роботи, нові знання, а також за відчуття студентського братерства - все, що згодом допомогло у подальшому професійному становленні. Яскраві спогади також пов'язані із зустрічами з талановити­ми викладачами і розумними людьми, в яких було чому навчитися. Це академік Ю.М. Таран, професори В.М.Тарасевич, В.П.Савчук, В.М. Рабинович, Т.Г.Бень, професор філософії А. К. Фоменко, доцент О. М. Челкак.

На потоці вчилося багато студентів, які добре това­ришували в ті роки і підтримують зв'язок донині, ре­алізувавшись у професії: Олександр Побач, що тепер керує гірничо-збагачувальним комбінатом; Михайло Йоффе - заступник голови правління «Укрексімбанку»; Дмитро Баканов - заступник директора великого заводу та інші. Непросто повірити, що свого часу вони, як і вся студентська молодь, дозволяли собі пропуска­ти лекції в кав'ярні «Орбіта» неподалік академії.

У 2002-2004 рр. В.А. Величко навчався в аспі­рантурі НМетАУ за фахом «Організація і управління виробництвом», поєднуючи навчання із трудовою діяльністю: до 2006 р. працював директором і за­сновником підприємства з експлуатації будинків та споруд. У 2006 р. перейшов на державну службу - в Апарат Верховної Ради України помічником-консультантом народного депутата, за результатами якої йому було присвоєно 7 ранг державного службовця.

3 2006 по 2008 рр. обіймав посаду фінансового ди­ректора ТОВ «Скад-Інвест», де здійснював діяльність з розробки та реалізації інвестиційних проектів по за­будові чорноморського узбережжя. У 2008-2010 рр. працював у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України начальником управління, де був куратором будівельних проектів у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро- 2012 в Україні (аеропорти Львів і Донецьк, НСК «Олім­пійський»), У 2010 р. призначений генеральним директором ДП «Запоріжжястандартметрологія» - головним державним інспектором Запорізької об­ласті з питань дотримання норм і стандартів.

З липня 2013 р. виконував обов'язки, а в серп­ні був призначений генеральним директором ДП «Харківстандартметрологія».

У межах наукової роботи опублікував понад 200 статей з питань якості, автор книг «Абетка спо­живача» та «Споживча варта». З 2014 р. є членом-ко- респондентом Інженерної академії України. Активно займається громадською діяльністю, входить до опі­кунської ради дитячого будинку м. Дніпропетровська.

Володимир Величко удостоєний ордена «За за­слуги» III ступеня, нагороджений Почесною грамо­тою Кабінету Міністрів України, відзнакою Прези­дента України, Грамотою Верховної Ради України. Відзначений знаком «За заслуги» Держспоживстан- дарту України.Вгору: Видатні випускники академії