Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Валіахметов Михайло Марсович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «ПРОММЕТИЗ», КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1985р.)

Народився 16 квітня 1963 р. у Дніпропетровську. У 1980 р. вступив до металургійного інституту, здо­був освіту за спеціальністю «Обробка металів тис­ком». З першого курсу Михайло Валіахметов про­явив наполегливість, з цікавістю почав займатися науковими дослідженнями під керівництвом викла­дачів та наукових співробітників. Із вдячністю згадує досвідчених, талановитих фахівців: наукового керів­ника Юрія Васильовича Гончарова, викладача Мар­ка Ісаковича Ханіна, завідувача кафедри, дослідника з великої літери Олександра Петровича Грудєва, на­ставника, а також вчителя не лише по роботі, а й по життю, Юрія Володимировича Зільберга.

Закінчив аспірантуру, у 1990 р. захистив канди­датську дисертацію, в якій висвітлив питання роз­робки та впровадження технологічних процесів обробки металів тиском та заповненням металом різних порожнин. Тривалий час працював на кафе­дрі обробки металів тиском. Потім перейшов на ка­федру теоретичної механіки та спротиву матеріа­лів хіміко-технологічного інституту. Невдовзі знову повернувся до Дніпропетровського металургійно­го інституту, працював на кафедрі прикладної ма­тематики.

Науковою діяльністю Михайло Марсович ретель­но займався до 1994 р., невдовзі організував влас­ну справу - виробництво дроту. На підприємстві «Промметиз» сповна зміг втілити здобуті знання. Лозунгом підприємства є фраза «Все по-новому», що означає використання сучасних досягнень в га­лузі машинобудування, електроніки, менеджменту і маркетингу, які неодмінно позначаться на якості продукції і доступних для клієнтів цінах.

У 2005 р. заснував журнал «Метиз». Завдяки ви­сокому рівню компетенції служб оперативної та ана­літичної інформації читач дізнається про найновіші досягнення в індустрії металевих виробів, інвестиції у галузь, програми переоснащення виробництва, розвиток суміжних галузей.

Улюблений вислів Михайла Марсовича, яким ке­рується не лише в роботі, а й повсякденному житті: «Все по-новому».Вгору: Видатні випускники академії