Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бардах Олександр Юхимович

 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ГО «РАДА ДИРЕКТОРІВ» ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ

ТА КЕРІВНИК ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ

М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1985р.)

Народився 9 березня 1961 р. Закінчив Дніпропетровський технікум автоматики і телеме­ханіки за спеціальністю «Електронно-обчислюваль­ні машини, прилади і пристрої» (1980). Вищу освіту здобув у металургійному інституті за спеціальністю «Інженер-металург». Під час навчання тричі їздив у складі будівельного загону до Тюмені. У студент­ські роки грав у збірній інституту з баскетболу, захо­плювався фотографією.

З 2009 по 2013 рр. заочно вчився в аспірантурі Дніпропетровської будівельної академії, де захищає дисертацію.

Трудовий шлях розпочав у 1985 р. на Дніпро­петровському металургійному заводі ім. Г.І. Петровського. На підприємстві загартувався характер, навчився знаходити правильний вихід з різних ситуацій, здобув досвід організатора і керівника. Працював газівником доменної печі, згодом - май­стром доменного цеху. З 1989 по 2000 рр. - газів­ник доменного цеху, 2000 по 2001 рр. - заступник начальника цеху з переробки відходів металургій­ного виробництва, з 2001 по 2008 рр. - начальник цеху.

Олександр Юхимович не лише слідкував за ви­робничим процесом і керував роботою, а й ще ак­тивно займався громадською діяльністю. Голова профкому доменного цеху та член профкому заво­ду. Завдячуючи комунікабельності та ініціативності, вирішував соціальні проблеми співробітників.

З 1998 р. депутат чотирьох скликань Ленін­ської районної ради у м. Дніпропетровськ, голо­ва комісії з промисловості, екології, будівництва та інвестицій. У колі обов'язків Олександра Бардаха - організація роботи з впровадження програм, спрямованих на покращення екологічного стану району. Разом з колегами зробив моніторинг впли­ву підприємств району на навколишнє середовище, вніс пропозиції щодо технічного переоснащення. У співавторстві виступав з публікаціями, що стосу­ються дослідних робіт.

З 2008 по 2012 рр. Олександр Бардах - виконав­чий директор громадського об'єднання «Рада ди­ректорів» Ленінського району. Координує роботу підприємств з виконавчими службами району.

Упродовж 2013-2014 рр. - заступник голови ви­конавчого комітету Ленінського району м. Дніпро­петровськ. З березня 2014 р. - голова правління ГО «Рада директорів» Ленінського району та керів­ник громадського об'єднання Ленінського району.

Одружений.

Життєве кредо Олександра Юхимовича: «Треба працювати - і тоді все матимемо»

 Вгору: Видатні випускники академії