Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціальность 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійні програми:


Спеціальность 051 - Економіка

Освітньо-професійні програми:

Інформаційні технології та моделювання в економіці / бакалаврcький рівень

Міжнародна економіка / бакалаврський рівень

Міжнародна економіка / магістерський рівень

Інформаційні технології та моделювання в економіці / магістерський рівень


Спеціальность 073 - Менеджмент

Освітньо-професійні програми:

Інтелектуальна власність / магістерський рівень

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМИСЛОВИХ ТА БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЙ (БАКАЛАВР)

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (МАГІСТР)

Управління проєктами / магістерський рівень

Проєктний менеджмент / бакалаврський рівень

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)