UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Спеціалізація "Економіка підприємства",
спеціальность: 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікації

бакалавр, спеціаліст, магістр

Навики

Випускники кафедри отримують кваліфікацію економістів і менеджерів широкого профілю з фундаментальними теоретичними знаннями та серйозними практичними навичками.

Опис

Підготовка фахівців здійснюється за двоступенчатою та триступінчастою системах. За освітньо-кваліфіційними рівнями: 6.030504 - бакалаври, 7.050107 - спеціалісти, 8.050107 - магістри.

Основною спеціальністю кафедри є спеціальність 7.050107 "Економіка підприємства". Молоді люди, що пройшли курс навчання за даною спеціальністю, мають професійні знання з ключових питань економіки підприємств (фірм). Основний акцент при цьому робиться на різних аспектах ринкового господарювання, ціноутворення, маркетингу і менеджменту, економічного аналізу і планування, інвестиційного й інноваційного проектування, приватизації і реструктуризації підприємств, оцінки якості і конкурентноздатності продукції, обґрунтуванні економічної ефективності господарських рішень.

Крім названої спеціальності, у середині 90-х рр. кафедра розпочала підготовку фахівців в області менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (разом з кафедрою менеджменту НМетАУ).

Навчання за цими спеціальностями проводиться за денною та заочною формами, а також на спеціальному факультеті НМетАУ (для осіб, що мають вищу освіту)

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Наукова діяльність

Історія кафедри

Навчальний процес

Вступна кампанія 2019

АКРЕДИТАЦІЯ

Дипломування

Випускникам - бакалаврам технічних спеціальностей НМетАУ

Освітнi програми

Студентське життя