Національна металургійна академія України

Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня

Довбня Світлана Борисівна photo

Завідувач кафедри: Довбня Світлана Борисівна

Контакти:

Адреса Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600, Україна, ecopro@ua.fm

E-mail: ecopro@ua.fm

Телефон: +38056 374-83-73, +38056 374-81-21   

Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня Національної металургійної академії України є одним з провідних навчальних, методичних і науково-дослідних центрів України.

Основними задачами кафедри є:

підготовка студентів економічних спеціальностей; економічна підготовка студентів технічних спеціальностей НМетАУ;

перепідготовка фахівців; виконання навчально-методичної роботи;

проведення наукових досліджень;

організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів;

підготовка науково-педагогічних кадрів.

Педагогічний колектив кафедри протягом багатьох десятків років вирішує завдання підготовки економістів, фінансистів і керівників найвищого рівня. Аж ніяк не випадковим є той факт, що серед наших випускників; керівники регіональних органів влади, топ-менеджери промислових підприємств, державних і комерційних банків, страхових, інвестиційних і торгових компаній, податкових органів.

За весь період свого існування кафедра підготувала більше 3000 висококваліфікованих фахівців, у тому числі близько 100 докторів і кандидатів економічних наук, розробила десятки підручників і навчальних посібників, випустила сотні друкованих праць.

Підготовка фахівців здійснюється за дворівневою та трирівневою системах. Випускники кафедри одержують кваліфікацію економістів і менеджерів широкого профілю з фундаментальними теоретичними знаннями і серйозними практичними навичками.

За всіма дисциплінами підготовлені пакети навчально-методичних матеріалів (робочих програм, методичних указівок, контрольних задач, лабораторних робіт, тестів і т.п.).

Крім того, кафедра є базовою для студентів інших економічних спеціальностей; майбутніх фінансистів, менеджерів, аудиторів, кібернетиків. Студенти технічних спеціальностей НМетАУ також одержують фундаментальні економічні знання зусиллями викладачів кафедри економіки промисловості. На кафедрі функціонує магістратура, де проходять навчання випускники не тільки факультету економіки і менеджменту НМетАУ, але й інших вузів України. За вищезазначеними спеціальностями кафедра здійснює перепідготовку фахівців на спеціальному факультеті НМетАУ.

Кафедра надає великого значення зміцненню зв'язків викладання дисциплін із практикою роботи промислових, фінансових і податкових установ. Постійно удосконалюються навчальні плани, тематика курсових, курсових науково-дослідних і дипломних робіт, у навчальний процес уводяться нові дисципліни. Кафедра бере участь у програмах обміну викладачами і студентами з університетами Північної Америки.