Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет якості та інженерії матеріалів

Носко Ольга Анатоліївна photo

Декан: Носко Ольга Анатоліївна

Контакти:

Адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, к. 514, 515

E-mail: olganosko30@gmail.com

Телефон: (056)746-31-46 (fax)         

УВАГА!

 

Шановні абітурієнти!
 
 
Запрошуємо Вас на
 
 
 День відкритих дверей факультету якості та інженерії матеріалів
 
 
ІПБТ УДУНТ, 
 
 
який відбудеться в онлайн форматі 24.02.2024 р. об 11.00
 
 
Підключитись до Zoom конференції
 
 
 
Ідентифікатор конференції: 831 7181 2859

Код доступу: CGG7Hv
 
 
 
Ми чекаємо саме на Вас!
 
 
 

 

 

Факультет якості та інженерії матеріалів Національної металургійної академії України заснований  наказом 134 (36) від 10.04.1931 р. по Дніпропетровському металургійному інституту і мав назву  «Технологічний факультет», після реорганізвції отримав назву Факультет якості та інженерії матеріалів.

          До складу факультету входять кафедри з високим досвідом науково-педагогічної роботи,   засновники всесвітньо відомих наукових шкіл:

          - наукової школи українських прокатників, заснованої академіком АН СРСР і АН УРСР О. П. Чекмарьовим , що вирішувала важливі теоретичні і практичні проблеми науки та виробництва, пов'язані з обробкою металів тиском;

          - дніпропетровської наукової школи термістів , засновник -  академік АН УРСР К.Ф.Стародубов;

          - дніпропетровської металографічної школи, крупного науково-дослідного центру в сучасному металознавстві;  засновник - член-кореспондент АН УРСР   К. П.  Бунін, в подальшому очолював академік НАН України Ю.М.Таран.

 

         Очолює факультет якості та інженерії матеріалів декан к.т.н., доцент Носко О.А., також для Вас працюють заступник декана з навчальної та виховної к.т.н., доцент Кузьміна О.М., заступник декана з профорієнтаційної роботи к.т.г.,доцент Аюпова Т.А. та методист Шаповалова Л.І.

         Головною нашою метою є підготовка висококласних фахівців, які мають глибокі знання в областях матеріалознавства, термічної обробки металів, обробки металів тиском, захисту металів від корозії та захисних покриттів, якості, стандартизації, метрології  та експертизи, затребуваних на провідних світових підприємствах.

 

ЧАС – ЗНАТИ!

 

наш GoogleClassroom

 

 На факультеті якості та інженерії матеріалів здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

     1. Перший (бакалаврський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавствоосвітньо-професійна програма «Матеріалознавство»

          -  136-Металургія,  освітньо-професійна програма «Технології та обладнання обробки металів тиском»;

         -  175  Інформаційно-вимірювальні технології   освітньо-професійна програма  «Якість, метрологія та експертиза» 

     

     2. Другий (магістерський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавство,

          -  освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство»;

          -  освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

          -  освітньо-професійна програма «Термічна обробка металів»

          -  136-Металургія,

          -  освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії»,

          -  освітньо-професійна програма: «Обробка металів тиском»

          - 175  Інформаційно-вимірювальні технології   освітньо-професійна програма  «ОПП «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» 


Випускаючі кафедри факультету якості та інженерії матеріалів здійснюють підготовку студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) є випускаючою за напрямом «13-Механічна інженерія» за спеціальностями   132 – Матеріалознавство (ОПП бакалаврів «Матеріалознавство», та ОПП магістрів «Композиційні та порошкові матеріали, покриття») та 136-Металургія  (ОПП бакалаврів  «Технології та обладнання обробки металів тиском» та ОПП магістрів «Захист металів від корозії»).  Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі матеріалознавства з акцентом на композиційні та порошкові матеріали, покриття; здатних на основі наукових засад аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва з акцентом на процеси протикорозійного захисту, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.  Завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів кандидат технічних наук, доцент Ковзік Анатолій Миколайович 

  Сторінка Кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) у Facebook

 

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова (ОМТ) – є домівкою української Наукової Школи Обробки Металів Тиском. Випускники кафедри ОМТ мають високий рівень знань та хороші практичні навички у таких галузях: фундаментальні науки, інженерна підготовка, теорія, технологія та обладнання ОМТ, комп’ютерне моделювання, інформаційне забезпечення, економіка, маркетинг та менеджмент.  Здійснює підготовку за спеціальністю 136-Металургія, ОПП «Технології та обладнання обробки металів тиском» для бакалаврів, та ОПП «Обробка металів тиском» для підготовки магістрів.  Завідувач кафедри обробки металів тиском кандидат технічних наук, доцент Бобух Олександр Сергійович

 Сторінка кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова (ОМТ) у Facebook

 

 Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів є випускаючою та здійснює підготовку за спеціальністю 132-Матеріалознавство з ОПП «Матеріалознавство» для бакалаврського рівня освіти та за ОПП «Прикладне матеріалознавство» та «Термічна обробка металів» за освітнім рівнем «магістр». Випускники, бакалаври та магістри кафедри, отримують поглиблені знання у наступних професійних галузях: розробка нових принципів створення наноматеріалів, матеріалів, що мають заданий комплекс властивостей; розробка режимів та технологій термічної та комбінованих обробок сталей, сплавів, прогнозування властивостей металевих та композиційних матеріалів та виробів на їхній основі, що забезпечують надійну працездатність конструкцій. Виконувач обов'язків завідувача кафедри матеріалознавства та термічної обробки металів доктор технічних наук, професор Дейнеко Леонід Миколайович.

 Сторінка Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів у Facebook

 

Кафедра систем якості, стандартизації та метрології є випускаючою у Національній металургійній академії, України (НМетАУ), і готує  фахівців по спеціальності 175 - Інформаційно-вимірювальні технології  за Освітньо-професійними програмами:  «Якість, метрологія та експертиза» за освітнім рівнем «бакалавр»;  «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» за освітньо-професійним рівнем «магістр». Високий рівень підготовки фахівців підтверджений державною акредитацією спеціальності і затребуваністю випускників підприємствами різного профілю діяльності. Випускники-бакалаври кафедри отримують поглиблені знання в наступних професійних областях: загальна металургія,  обробка металів тиском, - технічний контроль і дефектоскопія на виробництві, - комп'ютерна обробка інформації.   Випускники-магістри кафедри отримують поглиблені знання в наступних областях: системи управління якістю відповідно до стандартів ДСТУ ISO серії 9000, 14000, 27000; OHSAS 18000 і SA 8000; стандартизація і сертифікація;  метрологія;  сертифікація персоналу. Завідувач кафедри "Якість, стандартизація і сертифікація" доктор технічних наук, професор Должанський Анатолій Михайлович.

 Сторінка кафедри систем якості, стандартизації та метрології у Facebook

 

 


Кафедри:

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова

Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

Кафедра систем якості, стандартизації та метрології