UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Факультет матеріалознавства і обробки металів

Носко Ольга Анатоліївна photo

Декан: Носко Ольга Анатоліївна

Контакти:

Адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, к. 514, 515

E-mail:

Телефон: (0562)47-43-33 (факс)На факультеті готують фахівців за наступними спеціалізаціями (спеціальностями) ...

Технології та інформаційне забезпечення процесів (Обробка металів тиском);

Маркетинг та комерційне супроводження металургійної продукції (Обробка металів тиском);

Проектування та комп'ютерне забезпечення процесів обробки металів тиском (Обробка металів тиском);

Проектування та комп'ютерне забезпечення процесів виробництва чорних металів (Металургія чорних металів);

Металознавство;

Термічна обробка металів;

Комп'ютерне моделювання матеріалів (Термічна обробка металів);

Прикладне матеріалознавство;

Менеджмент і маркетинг сучасних матеріалів і технологій (Прикладне матеріалознавство);

Дизайн матеріалів (Прикладне матеріалознавство);

Композиційні та порошкові матеріали;

Функціональні покриття (Композиційні та порошкові матеріали);

Захист металів від корозії (Металургія чорних металів);

Якість, стандартизація та сертифікація.

 


Наказом 134 (36) від 10.04.1931 р. по Дніпропетровському металургійному інституту був заснований технологічний факультет, у склад як базові увійшли кафедри обробки металів тиском і металознавства та термічної обробки. За минулі роки відбулося становлення факультету, удосконалювалась педагогічна майстерність професорсько-викладацького колективу, зростала його кваліфікація. На кафедрах факультету, склад яких постійно розширювався, створювались наукові школи та напрями, вводились навчальні та дослідні лабораторії.

Наукова школа українських прокатників, яка заснована видатним вченим академіком АН СРСР і АН УРСР О. П. Чекмарьовим і якою він керував більше 40 років, вирішувала важливі теоретичні і практичні проблеми науки та виробництва, пов'язані з обробкою металів тиском, і зараз плідно працює.

Засновником дніпропетровської школи термістів та її загальновизнаним лідером впродовж майже пів-століття був академік АН УРСР К.Ф.Стародубов. Завдяки йому ця школа і зараз відома не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу.

Завдяки зусиллям члена-кореспондента АН УРСР К. П. Буніна, його учнів та сподвижників була заснована і плідно працювала дніпропетровська металографічна школа - крупний науково-дослідний центр в сучасному металознавстві, який в подальшому очолював відомий український вчений і педагог академік НАН України Ю.М.Таран.

Вагомі успіхи досягнуті викладачами і науковими співробітниками факультету в галузі проектування металургійних цехів і технологій, порошкових і композиційних матеріалів, захисту металів від корозії.

На факультеті працювали такі відомі вчені, як: В.М.Свєчніков, А.П.Виноградов, М.С.Мутьєв, О.О.Динник, І.Т.Жердєв, Я.В. Гречний, О.О.Баранов, О.П.Грудєв, М.М.Саф'ян, В.М.Друян та ін.

Дослідження, що проводилися на кафедрах факультету в минулі роки і зараз продовжуються, втілені в нові технології металургійного виробництва, сучасні матеріали з унікальними властивостями, підручники і монографії.

У теперішній час до складу факультету матеріалознавства і обробки металів (колишній технологічний) входять шість випускаючих та одна фундаментальна кафедра, на яких забезпечені необхідні умови для підготовки кваліфікованих спеціалістів для промисловості та наукових кадрів:

-обробки металів тиском (завідувач: доктор технічних наук, професор В.М. Данченко);

-металознавства (завідувач: доктор технічних наук, професор Куцова В.З.);

-термічної обробки металів (завідувач: доктор технічних наук, професор Дейнеко Л.М.);

-технологічного проектування (завідувач: доктор технічних наук, професор Балакін В.Ф.);

-покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів (завідувач: доктор технічних наук, професор Пінчук С.Й.);

-якості, стандартизації та сертифікації (завідувач: доктор технічних наук, професор Должанський А.М.);

-вищої математики (завідувач: доктор технічних наук, професор Павленко А.В. ).

Серед випускників факультету державні діячі, герої України, народні депутати, керівники підприємств та організацій.

Деканами факультету у різні роки були:

Акад. Чекмарьов О.П., доц. Семикін Й. Д., проф. Мутьєв М.С., доц. Бельченко Г.І., проф. Лиханський В.С., доц. Молчанов О.І.

Зараз посаду декана обіймає к. т. н. , доц. Носко О.А. 

 


Кафедри:

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

Кафедра технологічного проектування імені В.М. Друяна

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова

Кафедра вищої математики

Кафедра термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова

Кафедра якості, стандартизації та сертифікації

Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира


facebook banner   twitter banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація